Om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen, konden gezinnen en bedrijven dit jaar betalingsuitstel voor hun leningen krijgen. Die moratoria worden nu verlengd in 2021, meldt de bankenfederatie Febelfin.

Particulieren kunnen nog tot eind maart 2021 uitstel van betaling aanvragen voor de kapitaal- en intrestaflossingen van hun woonkrediet. Het betalingsuitstel geldt voor een periode van maximaal drie maanden en kan dus uiterlijk lopen tot eind juni 2021. De rente-aflossingen worden achteraf verrekend tenzij het maandelijkse inkomen van de kredietnemer minder dan 1700 euro netto bedraagt. In dat geval nemen de banken de rentevergoeding op zich.

Ook bedrijven kunnen opnieuw uitstel van betaling krijgen, zij het enkel voor de kapitaalaflossingen van hun lening. De intresten blijven verschuldigd. Het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten loopt tot uiterlijk eind maart 2021, en geldt dus enkel voor maandaflossingen of vervaldagen in januari, februari en maart 2021.

Maximaal negen maanden uitstel

Een beperkende voorwaarde is dat het betalingsuitstel toegekend in 2020 en 2021 cumulatief niet langer dan negen maanden mag bedragen. Dat geldt zowel voor woon- als bedrijfskredieten. Die beperking wordt opgelegd door de European Banking Authority (EBA). Die toezichthouder wil vermijden dat risico's, bij een te lang betalingsuitstel, zouden verborgen blijven voor de banken. Het gevolg van die beslissing is wel dat particulieren of ondernemingen die in 2020 al negen maanden genoten van het betalingsuitstel er volgend jaar geen beroep meer kunnen op doen.

Ten slotte wordt ook de overheidsgarantie op nieuwe kredieten voor kmo's verlengd tot eind juni 2021. Het gaat om een portefeuille kredieten van 10 miljard euro, die banken kunnen toekennen aan kmo's en waarvoor de overheid zich voor 80 procent garant stelt. De looptijd van die kredieten was tot hiertoe beperkt tot maximaal drie jaar. Dat wordt nu opgetrokken tot vijf jaar. De rentevergoeding die bedrijven moeten betalen gaat wel omhoog, van 2 naar 2,5 procent.

Snel bank contacteren

De banken zeggen dat ze met deze maatregelen gezinnen en bedrijven met financiële problemen willen ondersteunen. Er zullen geen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend voor het betalingsuitstel. Als de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Wie het betalingsuitstel ook volgend jaar wil verkrijgen, kan het best zo snel mogelijk zijn bank contacteren, zegt Febelfin. Er moet op tien kalenderdagen worden gerekend om de aanvraag te verwerken. Wie een maandtermijn van zijn lening moet aflossen op 1 januari 2021 en daarvoor uitstel van betaling wil krijgen, moet zijn aanvraag met andere woorden uiterlijk op 21 december indienen.

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen, konden gezinnen en bedrijven dit jaar betalingsuitstel voor hun leningen krijgen. Die moratoria worden nu verlengd in 2021, meldt de bankenfederatie Febelfin.Particulieren kunnen nog tot eind maart 2021 uitstel van betaling aanvragen voor de kapitaal- en intrestaflossingen van hun woonkrediet. Het betalingsuitstel geldt voor een periode van maximaal drie maanden en kan dus uiterlijk lopen tot eind juni 2021. De rente-aflossingen worden achteraf verrekend tenzij het maandelijkse inkomen van de kredietnemer minder dan 1700 euro netto bedraagt. In dat geval nemen de banken de rentevergoeding op zich.Ook bedrijven kunnen opnieuw uitstel van betaling krijgen, zij het enkel voor de kapitaalaflossingen van hun lening. De intresten blijven verschuldigd. Het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten loopt tot uiterlijk eind maart 2021, en geldt dus enkel voor maandaflossingen of vervaldagen in januari, februari en maart 2021.Een beperkende voorwaarde is dat het betalingsuitstel toegekend in 2020 en 2021 cumulatief niet langer dan negen maanden mag bedragen. Dat geldt zowel voor woon- als bedrijfskredieten. Die beperking wordt opgelegd door de European Banking Authority (EBA). Die toezichthouder wil vermijden dat risico's, bij een te lang betalingsuitstel, zouden verborgen blijven voor de banken. Het gevolg van die beslissing is wel dat particulieren of ondernemingen die in 2020 al negen maanden genoten van het betalingsuitstel er volgend jaar geen beroep meer kunnen op doen.Ten slotte wordt ook de overheidsgarantie op nieuwe kredieten voor kmo's verlengd tot eind juni 2021. Het gaat om een portefeuille kredieten van 10 miljard euro, die banken kunnen toekennen aan kmo's en waarvoor de overheid zich voor 80 procent garant stelt. De looptijd van die kredieten was tot hiertoe beperkt tot maximaal drie jaar. Dat wordt nu opgetrokken tot vijf jaar. De rentevergoeding die bedrijven moeten betalen gaat wel omhoog, van 2 naar 2,5 procent.De banken zeggen dat ze met deze maatregelen gezinnen en bedrijven met financiële problemen willen ondersteunen. Er zullen geen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend voor het betalingsuitstel. Als de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.Wie het betalingsuitstel ook volgend jaar wil verkrijgen, kan het best zo snel mogelijk zijn bank contacteren, zegt Febelfin. Er moet op tien kalenderdagen worden gerekend om de aanvraag te verwerken. Wie een maandtermijn van zijn lening moet aflossen op 1 januari 2021 en daarvoor uitstel van betaling wil krijgen, moet zijn aanvraag met andere woorden uiterlijk op 21 december indienen.