Het lijvige ruimterapport is opgesteld aan de hand van meer dan 300 kaarten, tabellen en grafieken, en toont de toestand in Vlaanderen op vlak van ruimtelijke ordening. Recente evoluties in de periode 2013-2019 zijn meegenomen in de analyses. In die periode kwamen er elke dag ongeveer 270 gebouwen bij in Vlaanderen. Iets meer dan de helft daarvan is bedoeld voor wonen, een kwart is bestemd voor industrie en landbouw.

Er zijn dertien procent meer woningen dan huishoudens in Vlaanderen.

De extra gebouwen en panden resulteren in een verdere toename van verstedelijking, en een afname van de open ruimte: de open ruimte in Vlaanderen nam tussen 2013 en 2019 af met 12.500 hectare. De lintbebouwing, een historisch gegeven in Vlaanderen, is wel licht afgenomen tijdens de onderzochte periode. Dat heeft te maken met de verdichting die heeft plaatsgevonden in de linten: daardoor breidden de kernen uit, of zijn zelfs nieuwe kernen ontstaan. De lintbebouwing op zich blijft dus bestaan. 'Vlaanderen verstedelijkt rustig voort', zegt Stijn Vanacker, een van de onderzoekers.

Het aantal huishoudens is de laatste jaren gestegen in Vlaanderen, maar het aantal bijgebouwde woningen relatief nog meer. Er zijn dertien procent meer woningen dan huishoudens in Vlaanderen, toont het onderzoek. Nog een opvallende conclusie: een bijkomende inwoner neemt op dit moment vier keer zoveel bebouwde oppervlakte in als ongeveer 100 jaar geleden. 'Het is een 'en en'-verhaal in Vlaanderen', vat Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving, het samen. 'Er worden zowel appartementen gebouwd en kernen verdicht, en tegelijk raakt de open ruimte meer versnipperd.'

Het lijvige ruimterapport is opgesteld aan de hand van meer dan 300 kaarten, tabellen en grafieken, en toont de toestand in Vlaanderen op vlak van ruimtelijke ordening. Recente evoluties in de periode 2013-2019 zijn meegenomen in de analyses. In die periode kwamen er elke dag ongeveer 270 gebouwen bij in Vlaanderen. Iets meer dan de helft daarvan is bedoeld voor wonen, een kwart is bestemd voor industrie en landbouw.De extra gebouwen en panden resulteren in een verdere toename van verstedelijking, en een afname van de open ruimte: de open ruimte in Vlaanderen nam tussen 2013 en 2019 af met 12.500 hectare. De lintbebouwing, een historisch gegeven in Vlaanderen, is wel licht afgenomen tijdens de onderzochte periode. Dat heeft te maken met de verdichting die heeft plaatsgevonden in de linten: daardoor breidden de kernen uit, of zijn zelfs nieuwe kernen ontstaan. De lintbebouwing op zich blijft dus bestaan. 'Vlaanderen verstedelijkt rustig voort', zegt Stijn Vanacker, een van de onderzoekers.Het aantal huishoudens is de laatste jaren gestegen in Vlaanderen, maar het aantal bijgebouwde woningen relatief nog meer. Er zijn dertien procent meer woningen dan huishoudens in Vlaanderen, toont het onderzoek. Nog een opvallende conclusie: een bijkomende inwoner neemt op dit moment vier keer zoveel bebouwde oppervlakte in als ongeveer 100 jaar geleden. 'Het is een 'en en'-verhaal in Vlaanderen', vat Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving, het samen. 'Er worden zowel appartementen gebouwd en kernen verdicht, en tegelijk raakt de open ruimte meer versnipperd.'