Een huurcontract voor een huis of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt, moet schriftelijk opgemaakt worden. Bovendien moet het huurcontract geregistreerd worden. De verplichting tot registratie rust op jou als verhuurder. Je kan die verplichting in het huurcontract niet ten laste leggen van de huurder.

Wanneer registreren

De registratie moet gebeuren binnen de 2 maanden na de ondertekening van het huurcontract. Ook de plaatsbeschrijving die werd opgesteld moet mee geregistreerd worden. Dit kan tegelijk gebeuren of op een later moment. Het laten registreren van een huurcontract in het kader van een woninghuur is trouwens gratis.

Hou je je niet aan deze verplichting dan kan de huurder het contract van de ene dag op de andere beëindigen zonder opzegtermijn. Hij moet dan ook geen schadevergoeding betalen.

Deze sanctie geldt niet bij huurovereenkomsten met een duurtijd van maximaal 3 jaar.

Hoe registreren

Je kan het huurcontract laten registreren via e-mail, met de post, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor. Dit is het kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde onroerend goed is gelegen.

De gemakkelijkste werkwijze is de registratie te doen via internet. De overheid heeft daar een speciale website voor ontwikkeld. Je kan via die site het huurcontract inscannen en laten registreren.

Je vindt op de site overigens ook modellen van huurcontracten en van een plaatsbeschrijving die je gratis kan downloaden. Tevens vind je op de site een aantal demo's terug. (JR)

Een huurcontract voor een huis of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt, moet schriftelijk opgemaakt worden. Bovendien moet het huurcontract geregistreerd worden. De verplichting tot registratie rust op jou als verhuurder. Je kan die verplichting in het huurcontract niet ten laste leggen van de huurder.De registratie moet gebeuren binnen de 2 maanden na de ondertekening van het huurcontract. Ook de plaatsbeschrijving die werd opgesteld moet mee geregistreerd worden. Dit kan tegelijk gebeuren of op een later moment. Het laten registreren van een huurcontract in het kader van een woninghuur is trouwens gratis. Deze sanctie geldt niet bij huurovereenkomsten met een duurtijd van maximaal 3 jaar. Je kan het huurcontract laten registreren via e-mail, met de post, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor. Dit is het kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde onroerend goed is gelegen.De gemakkelijkste werkwijze is de registratie te doen via internet. De overheid heeft daar een speciale website voor ontwikkeld. Je kan via die site het huurcontract inscannen en laten registreren.Je vindt op de site overigens ook modellen van huurcontracten en van een plaatsbeschrijving die je gratis kan downloaden. Tevens vind je op de site een aantal demo's terug. (JR)