Tot ruim twee derden van de kosten op de elektriciteitsfactuur hebben niets met de stroom zelf te maken, wel met nettarieven en taksen. Die kosten worden bepaald door de gemeenten, die de elektriciteitsnetwerken beheren via intercommunales. Vlaanderen en Wallonië hebben elk een tiental netgebieden met eigen tarieven. Afhankelijk van de woonplaats gelden verschillende kosten. Gezinnen uit de streek van Verviers of Kortrijk betalen tot 250 euro meer dan hun landgenoten uit Brussel. Zelfs binnen gewesten zijn er grote verschillen. Zo betaalt een gezin uit uit Staden jaarlijks 220 euro meer dan een gezin uit Hooglede voor hetzelfde verbruik, omdat beide gemeenten in een ander netgebied liggen.

Ook opvallend: kleine verbruikers zoals gezinnen, thuiskantoren en kmo's betalen veel meer dan grote verbruikers, vooral in Vlaanderen. In het netgebied van Gaselwest in West-Vlaanderen bijvoorbeeld hoest een gezin voor een jaarlijks verbruik van 1.000 kWh 201 euro op. Een grote afnemer betaalt voor hetzelfde verbruik slechts 9,78 euro. 'Omdat hun verbruik nu eenmaal een stuk hoger ligt, is het normaal dat grote afnemers niet hetzelfde tarief betalen als consumenten, maar nu is de slinger veel te ver doorgeslagen', zegt TestAankoop.

De consumentenorganisatie pleit bij de verschillende overheden om bepaalde taksen, heffingen of de financiering van subsidiemechanismes uit de factuur te halen. Zo kan de factuur herleid worden tot de essentie: elektriciteit, het transport en de distributie ervan. Een consumptietaks op producten en goederen met een negatieve milieu-impact kan volgens TestAankoop dienen voor de financiering van groene stroom en hernieuwbare energie.

Tot ruim twee derden van de kosten op de elektriciteitsfactuur hebben niets met de stroom zelf te maken, wel met nettarieven en taksen. Die kosten worden bepaald door de gemeenten, die de elektriciteitsnetwerken beheren via intercommunales. Vlaanderen en Wallonië hebben elk een tiental netgebieden met eigen tarieven. Afhankelijk van de woonplaats gelden verschillende kosten. Gezinnen uit de streek van Verviers of Kortrijk betalen tot 250 euro meer dan hun landgenoten uit Brussel. Zelfs binnen gewesten zijn er grote verschillen. Zo betaalt een gezin uit uit Staden jaarlijks 220 euro meer dan een gezin uit Hooglede voor hetzelfde verbruik, omdat beide gemeenten in een ander netgebied liggen.Ook opvallend: kleine verbruikers zoals gezinnen, thuiskantoren en kmo's betalen veel meer dan grote verbruikers, vooral in Vlaanderen. In het netgebied van Gaselwest in West-Vlaanderen bijvoorbeeld hoest een gezin voor een jaarlijks verbruik van 1.000 kWh 201 euro op. Een grote afnemer betaalt voor hetzelfde verbruik slechts 9,78 euro. 'Omdat hun verbruik nu eenmaal een stuk hoger ligt, is het normaal dat grote afnemers niet hetzelfde tarief betalen als consumenten, maar nu is de slinger veel te ver doorgeslagen', zegt TestAankoop.De consumentenorganisatie pleit bij de verschillende overheden om bepaalde taksen, heffingen of de financiering van subsidiemechanismes uit de factuur te halen. Zo kan de factuur herleid worden tot de essentie: elektriciteit, het transport en de distributie ervan. Een consumptietaks op producten en goederen met een negatieve milieu-impact kan volgens TestAankoop dienen voor de financiering van groene stroom en hernieuwbare energie.