Concreet werkte Peeters zes pistes uit die de consument "meer zekerheid geven over welke prestaties hij van een makelaar kan verwachten" en die hij wil voorleggen aan zowel de makelaars als de eigenaars- en consumentenverenigingen, zegt hij in een persbericht. De sectorfederatie CIB Vlaanderen reageert verbolgen.

Veel onduidelijkheid

"Uit onderzoek van de Economische Inspectie bleek dat er bij heel wat klanten onduidelijkheid bestond over wat ze juist van hun vastgoedmakelaar kunnen verwachten", zegt Peeters. Ook was zes op de tien makelaars niet volledig in orde met de regels. "Ik wil samen met de sector werken aan een wettelijk kader dat meer duidelijkheid biedt. De consument moet zekerheid hebben over welke prestaties hij van een makelaar kan verwachten en over hoe hij van die prestaties op de hoogte wordt gehouden."

Daarom wil Peeters nu striktere wettelijke bepalingen rond de bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars. Concreet werkte hij zes "pistes" uit: het verplicht storten van voorschotten op een derdenrekening, een checklist voor een duidelijke omschrijving van de opdracht, een duidelijke opsomming van de benodigde attesten en hun prijs, evenwichtige verbrekingsvergoedingen, concrete schadebedingen en maandelijkse rapportage over de uitvoering van de opdracht aan de consument.

Verder overleg

"Heel wat maatregelen die de minister voorstelt, zijn reeds in voege en worden nageleefd door de sector"

CIB Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars, betreurt dat Peeters de vastgoedsector opnieuw op een negatieve manier in de media brengt, "nog geen maand na een eerste constructief overleg". "Heel wat maatregelen die de minister voorstelt, zijn reeds in voege en worden nageleefd door de sector", luidt het. "Bij andere maatregelen moeten vanuit praktisch oogpunt vragen worden gesteld, die we hoopten tijdens verder overleg te kunnen bespreken."

Zo wijst CIB er onder meer op dat het storten van een voorschot op een derdenrekening nu al verplicht is. "Dit wordt bovendien streng gecontroleerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)." Ook een maandelijkse rapportering over mogelijke kopers wordt nu al vastgelegd door een koninklijk besluit. "We stellen in de praktijk vast dat deze rapporteringsplicht door de overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars wordt nageleefd."

De sectorfederatie benadrukt wel dat ze openstaat "voor herziening of verfijning" van de regels. "Want het imago van de sector en de goede relatie met de consument zijn bijzonder belangrijk." Maar de werkbaarheid van het beroep moet wel een prioriteit blijven, klinkt het. "Het kan toch niet de bedoeling zijn om het de vastgoedmakelaar extra moeilijk te maken om zijn opdracht uit te voeren? Dit is allerminst in het belang van de consument."

Concreet werkte Peeters zes pistes uit die de consument "meer zekerheid geven over welke prestaties hij van een makelaar kan verwachten" en die hij wil voorleggen aan zowel de makelaars als de eigenaars- en consumentenverenigingen, zegt hij in een persbericht. De sectorfederatie CIB Vlaanderen reageert verbolgen. "Uit onderzoek van de Economische Inspectie bleek dat er bij heel wat klanten onduidelijkheid bestond over wat ze juist van hun vastgoedmakelaar kunnen verwachten", zegt Peeters. Ook was zes op de tien makelaars niet volledig in orde met de regels. "Ik wil samen met de sector werken aan een wettelijk kader dat meer duidelijkheid biedt. De consument moet zekerheid hebben over welke prestaties hij van een makelaar kan verwachten en over hoe hij van die prestaties op de hoogte wordt gehouden." Daarom wil Peeters nu striktere wettelijke bepalingen rond de bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars. Concreet werkte hij zes "pistes" uit: het verplicht storten van voorschotten op een derdenrekening, een checklist voor een duidelijke omschrijving van de opdracht, een duidelijke opsomming van de benodigde attesten en hun prijs, evenwichtige verbrekingsvergoedingen, concrete schadebedingen en maandelijkse rapportage over de uitvoering van de opdracht aan de consument. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars, betreurt dat Peeters de vastgoedsector opnieuw op een negatieve manier in de media brengt, "nog geen maand na een eerste constructief overleg". "Heel wat maatregelen die de minister voorstelt, zijn reeds in voege en worden nageleefd door de sector", luidt het. "Bij andere maatregelen moeten vanuit praktisch oogpunt vragen worden gesteld, die we hoopten tijdens verder overleg te kunnen bespreken." Zo wijst CIB er onder meer op dat het storten van een voorschot op een derdenrekening nu al verplicht is. "Dit wordt bovendien streng gecontroleerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)." Ook een maandelijkse rapportering over mogelijke kopers wordt nu al vastgelegd door een koninklijk besluit. "We stellen in de praktijk vast dat deze rapporteringsplicht door de overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars wordt nageleefd." De sectorfederatie benadrukt wel dat ze openstaat "voor herziening of verfijning" van de regels. "Want het imago van de sector en de goede relatie met de consument zijn bijzonder belangrijk." Maar de werkbaarheid van het beroep moet wel een prioriteit blijven, klinkt het. "Het kan toch niet de bedoeling zijn om het de vastgoedmakelaar extra moeilijk te maken om zijn opdracht uit te voeren? Dit is allerminst in het belang van de consument."