Het Nieuwsblad en De Standaard schrijven woensdag dat 367 woonzorgcentra, of zo'n 45 procent, tussen 1 maart en 28 april een prijsverhoging bij de Vlaamse overheid hebben aangevraagd en goedgekeurd gekregen. Gemiddeld hebben ze hun prijs met 6,77 procent of 123 euro verhoogd. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) opvroeg.

Sinds 1 maart mogen woonzorgcentra om de zes maanden een indexaanpassing aanvragen, in tegenstelling tot maximaal één keer per jaar zoals voordien het geval was.

'De regering wil voorkomen dat woonzorgcentra in slechte papieren terecht zouden komen, maar vergeet dat de bewoners de facturen wel moeten kunnen betalen', stelt Vandecasteele. 'Wij pleiten voor een noodplan om sociale drama's te vermijden. Het kan toch niet dat mensen op hun oude dag moeten aankloppen bij hun kinderen of het OCMW om de nodige zorg te kunnen betalen? Er is nood aan een maximumfactuur in de woonzorgcentra, zodat mensen nooit meer betalen dan hun pensioen.'

Duwtje in de rug

Volgens Okra zijn er een aantal ingrepen die de regering kan doen om de bewoners van woonzorgcentra een financieel duwtje in de rug te geven. De organisatie verwijst onder meer naar het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een maandelijks bedrag van 130 euro waar elke bewoner van een woonzorgcentrum recht op heeft. Indexeer dat budget, klinkt het, want dat is al jaren niet gebeurd.

Daarnaast is er het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Daarin zijn vijf categorieën. In categorie 1, voor 65-plussers die het minste zorg nodig hebben, krijgt een rechthebbende 95,85 euro per maand. Voor categorie 5 met de zwaarste zorg is dat ruim 643 euro. 'Hoewel bewoners van woonzorgcentra vandaag bijna allemaal zwaar zorgbehoevend zijn, is minder dan twintig procent van hen in die hoogste categorie ingeschaald', hekelt Okra. 'Toch betalen alle bewoners dezelfde dagprijs, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid.' De seniorenorganisatie pleit ervoor om het hoogste zorgbudget automatisch toe te kennen aan mensen die in een woonzorgcentrum terechtkomen.

Okra is alvast tevreden dat de federale regering besliste om de btw-verlaging op gas vanaf volgende maand ook te laten gelden voor woonzorgcentra, want mensen die collectief wonen vielen tot nu toe uit de boot. 'We vragen ons enkel af hoe die aanpassing invloed zal hebben op de factuur van de bewoners', klinkt het nog. De organisatie wijst er ook op dat er nog geen goede regeling is voor de energiepremie van 100 euro. Die wordt toegekend per elektriciteitsaansluiting, waardoor de bewoners van woonzorgcentra er geen recht op hebben.

Het Nieuwsblad en De Standaard schrijven woensdag dat 367 woonzorgcentra, of zo'n 45 procent, tussen 1 maart en 28 april een prijsverhoging bij de Vlaamse overheid hebben aangevraagd en goedgekeurd gekregen. Gemiddeld hebben ze hun prijs met 6,77 procent of 123 euro verhoogd. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) opvroeg.Sinds 1 maart mogen woonzorgcentra om de zes maanden een indexaanpassing aanvragen, in tegenstelling tot maximaal één keer per jaar zoals voordien het geval was.'De regering wil voorkomen dat woonzorgcentra in slechte papieren terecht zouden komen, maar vergeet dat de bewoners de facturen wel moeten kunnen betalen', stelt Vandecasteele. 'Wij pleiten voor een noodplan om sociale drama's te vermijden. Het kan toch niet dat mensen op hun oude dag moeten aankloppen bij hun kinderen of het OCMW om de nodige zorg te kunnen betalen? Er is nood aan een maximumfactuur in de woonzorgcentra, zodat mensen nooit meer betalen dan hun pensioen.'Volgens Okra zijn er een aantal ingrepen die de regering kan doen om de bewoners van woonzorgcentra een financieel duwtje in de rug te geven. De organisatie verwijst onder meer naar het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een maandelijks bedrag van 130 euro waar elke bewoner van een woonzorgcentrum recht op heeft. Indexeer dat budget, klinkt het, want dat is al jaren niet gebeurd.Daarnaast is er het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Daarin zijn vijf categorieën. In categorie 1, voor 65-plussers die het minste zorg nodig hebben, krijgt een rechthebbende 95,85 euro per maand. Voor categorie 5 met de zwaarste zorg is dat ruim 643 euro. 'Hoewel bewoners van woonzorgcentra vandaag bijna allemaal zwaar zorgbehoevend zijn, is minder dan twintig procent van hen in die hoogste categorie ingeschaald', hekelt Okra. 'Toch betalen alle bewoners dezelfde dagprijs, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid.' De seniorenorganisatie pleit ervoor om het hoogste zorgbudget automatisch toe te kennen aan mensen die in een woonzorgcentrum terechtkomen.Okra is alvast tevreden dat de federale regering besliste om de btw-verlaging op gas vanaf volgende maand ook te laten gelden voor woonzorgcentra, want mensen die collectief wonen vielen tot nu toe uit de boot. 'We vragen ons enkel af hoe die aanpassing invloed zal hebben op de factuur van de bewoners', klinkt het nog. De organisatie wijst er ook op dat er nog geen goede regeling is voor de energiepremie van 100 euro. Die wordt toegekend per elektriciteitsaansluiting, waardoor de bewoners van woonzorgcentra er geen recht op hebben.