Vandaag telt de wachtlijst voor sociale woningen in het Brussels Gewest bijna 49.000 mensen. Het noodplan moet minstens 15.000 gezinnen tijdens deze legislatuur een oplossing aanbieden, kondigde staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou op een persconferentie aan. Daarvoor komen er 4.650 nieuwe sociale woningen door bouw of verwerving. De hervorming van de huurtoelage moet zorgen voor 12.800 nieuwe begunstigden. Voorts worden 1.750 openbare woningen beschikbaar gesteld aan het tarief voor sociale woningen en komen er 2.500 extra woningen bij de sociale verhuurkantoren (SVK's) bij. Ook worden 36.758 sociale woningen gerenoveerd.

Het plan voorziet 650 nieuwe woningen door de aankoop en renovatie van bestaande woningen en de aankoop van sleutel-op-de-deurwoningen en nieuwe woningen op bestelling. Daarnaast wordt deze legislatuur vijf miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van leegstaande woningen, die voortaan wordt gecentraliseerd bij Brussel Huisvesting. De bevoegde cel wordt versterkt en er komt een gewestelijk kadaster van leegstaande woningen. De gemeenten moeten de leegstaande woningen opnieuw op de markt brengen.

Huurtoelage en renovatiepremies

Het systeem van huurtoelage, dat momenteel slechts 400 gezinnen helpt, wordt hervormd met een semi-automatische procedure door de inkomensgegevens met de gegevens over de gezinssamenstelling te koppelen. De potentiële begunstigden krijgen een vooraf ingevuld formulier dat enkel nog moet ondertekend worden. Ruim 12.500 gezinnen komen in aanmerking voor de toelage, die kan variëren van 120 tot 280 euro.

Om betaalbare huurprijzen op de privémarkt te waarborgen komt er een conventioneringssysteem. De verhuurder verbindt er zich daarbij toe om een woning te verhuren die aan meerdere voorwaarden voldoet, met een huurprijs die onder de referentiehuurprijs ligt van het indicatieve rooster. In ruil krijgt hij toegang tot renovatiepremies. Er zal ook onderzocht worden of een huurgarantieverzekering voor geconventioneerde verhuurders kan worden aangeboden.

Het noodplan voorziet ook een voorkooprecht voor huurders waarvan de woning te koop wordt aangeboden. De beheersovereenkomst met citydev.brussels wordt versterkt om de toegang tot huisvesting te bevorderen voor de mensen die zwakker staan op de klassieke vastgoedmarkt.

Daklozen

Minister Alain Maron, binnen de GGC bevoegd voor bijstand aan personen, wees op de persconferentie op de verhoging van het aanbod voor daklozen. Projecten als 'housing first' leren volgens hem dat het hebben van een woning de integratie van een dakloze bevordert. Voor een projectoproep voor gemeenten en OCMW's voor de herhuisvesting van daklozen wordt dit jaar 2 miljoen uitgetrokken. Eenzelfde project voor sociale verhuurkantoren en de privémarkt krijgt een jaarlijks budget van 1,4 miljoen. Maron wees ook op de middelen (10 miljoen) die voorzien zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op sociale woningen.

Zijn collega van Financiën Sven Gatz verwees naar de fiscale hervorming ter bevordering van de aankoop van een eerste woning, die vooral de middenklasse tegemoet komt en tot doel heeft die in het Brussels Gewest te houden. Hij zei nog te kijken of er nog bijkomende maatregelen, onder meer op energetisch vlak, kunnen genomen worden.

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kondigde een versnelde procedure aan voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen voor vastgoedprojecten met minstens een kwart openbare woningen.

Minister-president Rudi Vervoort had het over een ambitieus huisvestingsplan, dat realistisch en concreet is, 'gericht is op de korte termijn, dat gefinancierd wordt en ook financierbaar is en dat tot slot transversaal en open is - in die zin dat alle huisvestingsactoren, zowel de overheid als de privésector, erbij betrokken zijn'.

Vandaag telt de wachtlijst voor sociale woningen in het Brussels Gewest bijna 49.000 mensen. Het noodplan moet minstens 15.000 gezinnen tijdens deze legislatuur een oplossing aanbieden, kondigde staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou op een persconferentie aan. Daarvoor komen er 4.650 nieuwe sociale woningen door bouw of verwerving. De hervorming van de huurtoelage moet zorgen voor 12.800 nieuwe begunstigden. Voorts worden 1.750 openbare woningen beschikbaar gesteld aan het tarief voor sociale woningen en komen er 2.500 extra woningen bij de sociale verhuurkantoren (SVK's) bij. Ook worden 36.758 sociale woningen gerenoveerd.Het plan voorziet 650 nieuwe woningen door de aankoop en renovatie van bestaande woningen en de aankoop van sleutel-op-de-deurwoningen en nieuwe woningen op bestelling. Daarnaast wordt deze legislatuur vijf miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van leegstaande woningen, die voortaan wordt gecentraliseerd bij Brussel Huisvesting. De bevoegde cel wordt versterkt en er komt een gewestelijk kadaster van leegstaande woningen. De gemeenten moeten de leegstaande woningen opnieuw op de markt brengen.Het systeem van huurtoelage, dat momenteel slechts 400 gezinnen helpt, wordt hervormd met een semi-automatische procedure door de inkomensgegevens met de gegevens over de gezinssamenstelling te koppelen. De potentiële begunstigden krijgen een vooraf ingevuld formulier dat enkel nog moet ondertekend worden. Ruim 12.500 gezinnen komen in aanmerking voor de toelage, die kan variëren van 120 tot 280 euro.Om betaalbare huurprijzen op de privémarkt te waarborgen komt er een conventioneringssysteem. De verhuurder verbindt er zich daarbij toe om een woning te verhuren die aan meerdere voorwaarden voldoet, met een huurprijs die onder de referentiehuurprijs ligt van het indicatieve rooster. In ruil krijgt hij toegang tot renovatiepremies. Er zal ook onderzocht worden of een huurgarantieverzekering voor geconventioneerde verhuurders kan worden aangeboden.Het noodplan voorziet ook een voorkooprecht voor huurders waarvan de woning te koop wordt aangeboden. De beheersovereenkomst met citydev.brussels wordt versterkt om de toegang tot huisvesting te bevorderen voor de mensen die zwakker staan op de klassieke vastgoedmarkt.Minister Alain Maron, binnen de GGC bevoegd voor bijstand aan personen, wees op de persconferentie op de verhoging van het aanbod voor daklozen. Projecten als 'housing first' leren volgens hem dat het hebben van een woning de integratie van een dakloze bevordert. Voor een projectoproep voor gemeenten en OCMW's voor de herhuisvesting van daklozen wordt dit jaar 2 miljoen uitgetrokken. Eenzelfde project voor sociale verhuurkantoren en de privémarkt krijgt een jaarlijks budget van 1,4 miljoen. Maron wees ook op de middelen (10 miljoen) die voorzien zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op sociale woningen.Zijn collega van Financiën Sven Gatz verwees naar de fiscale hervorming ter bevordering van de aankoop van een eerste woning, die vooral de middenklasse tegemoet komt en tot doel heeft die in het Brussels Gewest te houden. Hij zei nog te kijken of er nog bijkomende maatregelen, onder meer op energetisch vlak, kunnen genomen worden.Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kondigde een versnelde procedure aan voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen voor vastgoedprojecten met minstens een kwart openbare woningen.Minister-president Rudi Vervoort had het over een ambitieus huisvestingsplan, dat realistisch en concreet is, 'gericht is op de korte termijn, dat gefinancierd wordt en ook financierbaar is en dat tot slot transversaal en open is - in die zin dat alle huisvestingsactoren, zowel de overheid als de privésector, erbij betrokken zijn'.