Volgens de huidige regeling moet een algemene vergadering van de eigenaars altijd toestemming geven voor dergelijke werken. Het wetsontwerp wil dat veranderen. De mede-eigenaar die een nieuwe nutsvoorziening wil of het betrokken nutsbedrijf moeten twee maanden voor de start van de werken de syndicus of de andere eigenaars op de hoogte brengen. De verenigde mede-eigenaars hebben dan twee maanden de tijd om verzet aan te tekenen op grond van een 'legitiem belang': ze moeten aantonen dat de werken niets bijbrengen of dat betrokken nutsvoorziening er al is of dat de werken te veel schade aan het gebouw zouden veroorzaken.

Op een hoorzitting in de Kamer uitte de voorzitter van het Nationaal Eigenaarssyndicaat kritiek op de voorgestelde wijzigingen. 'De vraag komt niet uit de mede-eigenaars, maar van een bedrijf van elektrische voertuigen', zei Olivier Hamal. Hij sprak van een 'gedeeltelijke onteigening van het mede-eigendom'.

Volgens de huidige regeling moet een algemene vergadering van de eigenaars altijd toestemming geven voor dergelijke werken. Het wetsontwerp wil dat veranderen. De mede-eigenaar die een nieuwe nutsvoorziening wil of het betrokken nutsbedrijf moeten twee maanden voor de start van de werken de syndicus of de andere eigenaars op de hoogte brengen. De verenigde mede-eigenaars hebben dan twee maanden de tijd om verzet aan te tekenen op grond van een 'legitiem belang': ze moeten aantonen dat de werken niets bijbrengen of dat betrokken nutsvoorziening er al is of dat de werken te veel schade aan het gebouw zouden veroorzaken.Op een hoorzitting in de Kamer uitte de voorzitter van het Nationaal Eigenaarssyndicaat kritiek op de voorgestelde wijzigingen. 'De vraag komt niet uit de mede-eigenaars, maar van een bedrijf van elektrische voertuigen', zei Olivier Hamal. Hij sprak van een 'gedeeltelijke onteigening van het mede-eigendom'.