Bij een nieuwbouw of renovatie waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, moet je meestal een architect inschakelen. Dit geldt ook als je een 'zelfbouwer' bent. De architect moet niet enkel de plannen opmaken maar ook controles doen op de werf.

Je mag die verplichting niet naast je neerleggen. Doe je dat toch, dan riskeer je strafrechtelijk vervolgd te worden. Je loopt ook het risico dat de werken worden stilgelegd. Is er geen toezicht door een architect en gebeuren de werken niet naar behoren dan riskeer je je aannemer daar niet volledig voor aansprakelijk te kunnen stellen.

Hoeveel controles?

Je architect moet regelmatig een bezoek brengen aan de werf. Hij moet daar niet permanent aanwezig zijn. Hij moet ook niet dagelijks langskomen. Hij moet nazicht doen telkens een beslissende stap in het bouwproces wordt gezet.

De architect gaat ook na of de uitgevoerde werken en de gebruikte materialen overeenkomen met het lastenboek en de plannen.

Hij inspecteert het werk van de aannemer en wijst op eventuele uitvoeringsfouten. Dit betekent niet dat de architect alle gebreken en tekortkomingen moet opmerken. Je kan vragen dat je architect meer controles doet dan wettelijk gezien nodig is. Hiervoor moet je extra betalen.

Architect aansprakelijk?

Houdt je architect te weinig controle op de werf en gaat er iets mis, dan kan je hem daarvoor aansprakelijk stellen. Je moet dan aantonen dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan als de architect zijn controle wel naar behoren zou hebben gedaan. Stel je vast dat je architect zich niet veel aantrekt van zijn controleverplichting, dan kan je hem via een aangetekende brief aanmanen. (JR)

Bij een nieuwbouw of renovatie waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, moet je meestal een architect inschakelen. Dit geldt ook als je een 'zelfbouwer' bent. De architect moet niet enkel de plannen opmaken maar ook controles doen op de werf. Je mag die verplichting niet naast je neerleggen. Doe je dat toch, dan riskeer je strafrechtelijk vervolgd te worden. Je loopt ook het risico dat de werken worden stilgelegd. Is er geen toezicht door een architect en gebeuren de werken niet naar behoren dan riskeer je je aannemer daar niet volledig voor aansprakelijk te kunnen stellen.De architect gaat ook na of de uitgevoerde werken en de gebruikte materialen overeenkomen met het lastenboek en de plannen. Hij inspecteert het werk van de aannemer en wijst op eventuele uitvoeringsfouten. Dit betekent niet dat de architect alle gebreken en tekortkomingen moet opmerken. Je kan vragen dat je architect meer controles doet dan wettelijk gezien nodig is. Hiervoor moet je extra betalen. Houdt je architect te weinig controle op de werf en gaat er iets mis, dan kan je hem daarvoor aansprakelijk stellen. Je moet dan aantonen dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan als de architect zijn controle wel naar behoren zou hebben gedaan. Stel je vast dat je architect zich niet veel aantrekt van zijn controleverplichting, dan kan je hem via een aangetekende brief aanmanen. (JR)