Het gebeurt wel vaker dat nieuwe vastgoedeigenaars al na een paar jaar besluiten om hun woning opnieuw te verkopen. Bijvoorbeeld omdat ze een beter alternatief gevonden hebben, omdat ze omwille van professionele redenen moeten verhuizen, of omdat er plots een wel erg gulle koper komt opdagen. Maar ook wie een huis erft of verkrijgt via een schenking, wil daar soms snel weer van af.

Wanneer wordt de meerwaarde belast?

"De meerwaardebelasting is verschuldigd wanneer je binnen de vijf jaar na de notariële aankoopakte met winst verkoopt", weet Dajo Hermans van de Confederatie van Immoberoepen. "Dat is eveneens het geval wanneer je een verkregen woning binnen drie jaar na de schenkingsakte van de hand doet. De meerwaarde wordt ook belast wanneer je een nieuwbouw binnen vijf jaar na ingebruikname verkoopt, op voorwaarde dat de bouwwerken begonnen waren binnen vijf jaar na de aankoop van de grond."

Wanneer wordt de meerwaarde niet belast?

De belasting op de winst is gelukkig niet van toepassing op je enige en eigen gezinswoning. Dat is in principe ook zo voor een woonhuis dat je geërfd hebt. Ten slotte geldt de meerwaardebelasting evenmin voor een woning die toebehoort aan een minderjarige of onteigend wordt.

Hoe wordt de meerwaarde belast?

De meerwaarde wordt belast als een divers inkomen tegen 16,5 procent, plus de gemeentelijke opcentiemen.

Belga
© Belga

Die aanslagvoet geldt wanneer de aan- en verkoop deel uitmaken van een 'normaal beheer' van je privévermogen. Wanneer er echter speculatieve doeleinden mee gepaard gaan of indien de fiscus oordeelt dat de meerwaarde een beroepsinkomen is, kan de winst zwaarder belast worden.

Wat is het belastbaar bedrag?

"Voor de berekening van de belastbare basis mag je de verkoopprijs verminderen met alle kosten naar aanleiding van de verkoop", zegt Dajo Hermans. "Daarnaast mag de aankoopprijs verhoogd worden met een forfaitair kostenpercentage van 25 procent. De verhoogde aankoopprijs mag je nog eens vermeerderen met 5 procent per verlopen jaar sinds de aankoop, en met eventuele kosten voor werken aan de woning. In geval van schenking neemt men de waarde van het geschonken goed aan, zoals opgegeven in de schenkingsakte." (RvE)

Het gebeurt wel vaker dat nieuwe vastgoedeigenaars al na een paar jaar besluiten om hun woning opnieuw te verkopen. Bijvoorbeeld omdat ze een beter alternatief gevonden hebben, omdat ze omwille van professionele redenen moeten verhuizen, of omdat er plots een wel erg gulle koper komt opdagen. Maar ook wie een huis erft of verkrijgt via een schenking, wil daar soms snel weer van af. "De meerwaardebelasting is verschuldigd wanneer je binnen de vijf jaar na de notariële aankoopakte met winst verkoopt", weet Dajo Hermans van de Confederatie van Immoberoepen. "Dat is eveneens het geval wanneer je een verkregen woning binnen drie jaar na de schenkingsakte van de hand doet. De meerwaarde wordt ook belast wanneer je een nieuwbouw binnen vijf jaar na ingebruikname verkoopt, op voorwaarde dat de bouwwerken begonnen waren binnen vijf jaar na de aankoop van de grond." De belasting op de winst is gelukkig niet van toepassing op je enige en eigen gezinswoning. Dat is in principe ook zo voor een woonhuis dat je geërfd hebt. Ten slotte geldt de meerwaardebelasting evenmin voor een woning die toebehoort aan een minderjarige of onteigend wordt. De meerwaarde wordt belast als een divers inkomen tegen 16,5 procent, plus de gemeentelijke opcentiemen. "Voor de berekening van de belastbare basis mag je de verkoopprijs verminderen met alle kosten naar aanleiding van de verkoop", zegt Dajo Hermans. "Daarnaast mag de aankoopprijs verhoogd worden met een forfaitair kostenpercentage van 25 procent. De verhoogde aankoopprijs mag je nog eens vermeerderen met 5 procent per verlopen jaar sinds de aankoop, en met eventuele kosten voor werken aan de woning. In geval van schenking neemt men de waarde van het geschonken goed aan, zoals opgegeven in de schenkingsakte." (RvE)