Als je huurder niet tijdig zorgt voor een huurwaarborg, is dat meestal een slecht teken. De kans bestaat zelfs dat hij die nooit in orde brengt. Kan je je huurder niet onder druk zetten om het nodige te doen door de sleutels van de woning achter te houden?

Regel het contractueel

Neem in het huurcontract een clausule op waarin staat wanneer je huurder de huurwaarborg precies moet hebben gesteld. Je kan bijvoorbeeld overeenkomen dat dit moet gebeuren uiterlijk één week voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. Bepaal meteen dat je huurder de sleutels van de woning niet krijgt zolang de waarborg niet in orde is.

Bracht je huurder de waarborg niet tijdig in orde, dan kan je je op deze bepaling beroepen om de sleutels achter te houden.

Je kwam niets overeen

Maakte je in het huurcontract geen afspraken, dan is het gevaarlijk de sleutels niet af te geven. De kans bestaat dan dat een rechter van oordeel is dat je zelf als verhuurder je verplichtingen niet nakomt.

Je riskeert dan niet alleen geen huur te krijgen voor de periode dat je de sleutels niet gaf. Je loopt ook het risico een schadevergoeding te moeten betalen. De rechter zou de huurovereenkomst zelfs lastens jou als verhuurder kunnen ontbinden.

Wat kan je wel doen?

Staat er geen regeling in het huurcontract, vraag dan bij je huurder enkele dagen voor de afgifte van de sleutels na of hij de huurwaarborg al in orde bracht. Is dat niet het geval, dring dan aan. Helpt dat niet en zijn er geen contractuele afspraken, geef dan de sleutels toch af.

Stuur vervolgens dadelijk een aangetekende brief aan je huurder waarin je hem aanmaant de waarborg alsnog te stellen. Doet hij dat nadien nog niet, dan kan je de zaak aanhangig maken bij de vrederechter en eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Als je huurder niet tijdig zorgt voor een huurwaarborg, is dat meestal een slecht teken. De kans bestaat zelfs dat hij die nooit in orde brengt. Kan je je huurder niet onder druk zetten om het nodige te doen door de sleutels van de woning achter te houden? Neem in het huurcontract een clausule op waarin staat wanneer je huurder de huurwaarborg precies moet hebben gesteld. Je kan bijvoorbeeld overeenkomen dat dit moet gebeuren uiterlijk één week voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. Bepaal meteen dat je huurder de sleutels van de woning niet krijgt zolang de waarborg niet in orde is. Bracht je huurder de waarborg niet tijdig in orde, dan kan je je op deze bepaling beroepen om de sleutels achter te houden.Maakte je in het huurcontract geen afspraken, dan is het gevaarlijk de sleutels niet af te geven. De kans bestaat dan dat een rechter van oordeel is dat je zelf als verhuurder je verplichtingen niet nakomt. Je riskeert dan niet alleen geen huur te krijgen voor de periode dat je de sleutels niet gaf. Je loopt ook het risico een schadevergoeding te moeten betalen. De rechter zou de huurovereenkomst zelfs lastens jou als verhuurder kunnen ontbinden.Staat er geen regeling in het huurcontract, vraag dan bij je huurder enkele dagen voor de afgifte van de sleutels na of hij de huurwaarborg al in orde bracht. Is dat niet het geval, dring dan aan. Helpt dat niet en zijn er geen contractuele afspraken, geef dan de sleutels toch af. Stuur vervolgens dadelijk een aangetekende brief aan je huurder waarin je hem aanmaant de waarborg alsnog te stellen. Doet hij dat nadien nog niet, dan kan je de zaak aanhangig maken bij de vrederechter en eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.