Als je je woning verhuurt voor negen jaar, kan je de huur op het einde van elke driejarige periode opzeggen om verbouwingen te doen. Je moet dan een opzegtermijn van zes maanden naleven. De werken moeten dusdanig zijn dat het voor je huurder niet mogelijk is om intussen in de woning te blijven wonen. Doe je bijvoorbeeld werken aan je gevel of oprit, dan is deze voorwaarde niet vervuld. De kostprijs van de werken moet ook meer dan drie jaar huur bedragen. Verder moet je de werken uitvoeren met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit stedenbouwkundige voorschriften. In de huurovereenkomst kan deze beëindigingsmogelijkheid uitgesloten worden. Lees je contract er op na.

Hoe zeg je op?

Je moet een aparte aangetekende brief sturen aan elk van je huurders. In die brief moet je melden dat je opzegt met het oog op de verbouwing of de verfraaiing van het verhuurde huis. Je moet je huurder samen met de opzegbrief een kopie bezorgen van minstens één van de volgende documenten :

- een bouwvergunning;

- een gedetailleerd bestek;

- een beschrijving van de werken samen met een gedetailleerde kostenraming;

- een aannemingsovereenkomst.

Een model van opzegbrief vind je hier.

Doet je dat niet, dan is er sprake van een ongemotiveerde opzeg. Je bent dan aan de huurder een schadevergoeding verschuldigd. Die bedraagt negen maanden huur als je opzegt na drie jaar en zes maanden als je opzegt na zes jaar.

Voer de werken tijdig uit

De werkzaamheden moeten beginnen binnen de zes maanden en eindigen binnen de 24 maand na het verstrijken van je opzeg. Bij een verlenging van de huur moet je deze termijnen rekenen vanaf de teruggave van het goed door je huurder. Hou je je hier niet aan dan heeft je huurder recht op een vergoeding van 18 maand huur. Dit geldt niet als je buitengewone omstandigheden kan bewijzen zoals het faillissement van je aannemer.

Als je je woning verhuurt voor negen jaar, kan je de huur op het einde van elke driejarige periode opzeggen om verbouwingen te doen. Je moet dan een opzegtermijn van zes maanden naleven. De werken moeten dusdanig zijn dat het voor je huurder niet mogelijk is om intussen in de woning te blijven wonen. Doe je bijvoorbeeld werken aan je gevel of oprit, dan is deze voorwaarde niet vervuld. De kostprijs van de werken moet ook meer dan drie jaar huur bedragen. Verder moet je de werken uitvoeren met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit stedenbouwkundige voorschriften. In de huurovereenkomst kan deze beëindigingsmogelijkheid uitgesloten worden. Lees je contract er op na.Je moet een aparte aangetekende brief sturen aan elk van je huurders. In die brief moet je melden dat je opzegt met het oog op de verbouwing of de verfraaiing van het verhuurde huis. Je moet je huurder samen met de opzegbrief een kopie bezorgen van minstens één van de volgende documenten :- een bouwvergunning; - een gedetailleerd bestek;- een beschrijving van de werken samen met een gedetailleerde kostenraming;- een aannemingsovereenkomst. Een model van opzegbrief vind je hier.Doet je dat niet, dan is er sprake van een ongemotiveerde opzeg. Je bent dan aan de huurder een schadevergoeding verschuldigd. Die bedraagt negen maanden huur als je opzegt na drie jaar en zes maanden als je opzegt na zes jaar.De werkzaamheden moeten beginnen binnen de zes maanden en eindigen binnen de 24 maand na het verstrijken van je opzeg. Bij een verlenging van de huur moet je deze termijnen rekenen vanaf de teruggave van het goed door je huurder. Hou je je hier niet aan dan heeft je huurder recht op een vergoeding van 18 maand huur. Dit geldt niet als je buitengewone omstandigheden kan bewijzen zoals het faillissement van je aannemer.