Als uw huurder een kamer van zijn woning ter beschikking stelt via Airbnb, onderverhuurt hij in feite een deel van het pand. De onderverhuur van een deel van een woning is volgens de Woninghuurwet enkel toegestaan als de verhuurder daarvoor...

Als uw huurder een kamer van zijn woning ter beschikking stelt via Airbnb, onderverhuurt hij in feite een deel van het pand. De onderverhuur van een deel van een woning is volgens de Woninghuurwet enkel toegestaan als de verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven, als de rest van de woning de hoofdverblijfplaats van de hoofdhuurder blijft en de onderverhuur niet langer duurt dan de resterende looptijd van de hoofdhuur. Het is raadzaam dat u de bestemming van het pand als particuliere bewoning vastlegt in het huurcontract. Bij een onderverhuur kunt u dan aanvoeren dat de huurder de bestemming van de huurwoning niet eerbiedigt. Veiligheidshalve kunt u in de overeenkomst ook opnemen dat u als verhuurder niet verantwoordelijk bent voor een schending van het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet door uw huurder. Bent u het niet eens met de terbeschikkingstelling van een kamer door uw huurder via Airbnb? Stuur hem dan een aangetekende brief met het verzoek de kamer onmiddellijk uit het aanbod van Airbnb te verwijderen. Als uw huurder daar niet op ingaat, kunt u naar de vrederechter stappen. De rechter kan een verbod opleggen om nog kamers aan te bieden. Hij kan het huurcontract zelfs ontbinden.