U kunt een forfait aanrekenen aan uw huurder voor kosten zoals nutsvoorzieningen en het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Het kan gebeuren dat de reële kosten na enkele jaren hoger liggen dan wat u doorrekent. Daarom is het verstandig het kostenforfait ...