Om een Vlaamse woonlening te krijgen moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Die zijn: leeftijd, eigendom, financiële draagkracht, inkomen en verblijf in België. Je kan een woonlening aanvragen bij een sociaal huisvestingmaatschappij (die leningen aanbiedt). De rentevoet kan nooit lager zijn dan 2 procent en kan iedere maand variëren.

Volledige eigendom

Je kan enkel maar een Vlaamse woonlening krijgen als je die aanvraagt voor een woning die volledig jouw eigendom is. Je mag niet in het bezit zijn van een ander eigendom. Ook de persoon met wie je gaat samenwonen, moet aan die voorwaarde voldoen.

Leeftijd

Iedereen die ouder is dan 18 jaar mag een aanvraag indienen voor een Vlaamse woonlening. De lening moet bovendien afgelost zijn wanneer de oudste ontlener zijn 70ste verjaardagskaarsje uitblaast.

Financiële situatie

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal bovendien onderzoeken als jij (en je partner) in staat zijn om de lening maandelijks af te betalen. Daarenboven bekijkt de maatschappij als je genoeg geld opzij kan houden om je gezin te onderhouden.

De standaardduurtijd van een dergelijke lening is 20 jaar. Indien de maatschappij oordeelt dat je over voldoende financiële middelen beschikt, mag je de lening op een kortere termijn afbetalen. Lukt dat niet, dan zal ze de lening spreiden over een langere periode tot maximaal 30 jaar. Indien het je niet lukt om je schuld af te lossen binnen de 30 jaar, dan zal de VMSW je de lening weigeren.

Verblijf in België

Je kan pas een lening aanvragen als je langdurig in België woont. Je kan daar niet van genieten als:

  • maximaal drie maanden in België mag verblijven
  • een lopende verblijfsprocedure hebt
  • uitsluitend beschikt over een toeristenvisum of een Schengenvisum

Belastbaar inkomen

Om te beginnen mag het belastbaar inkomen van de persoon die het leningscontract ondertekent niet lager zijn dan 9.999 euro per jaar. Maar er is ook een maximumgrens. Een alleenstaande zonder kind ten laste mag niet meer dan 37.470 euro per jaar verdienen in een kernstad of Vlaamse rand, elders in Vlaanderen mag diezelfde persoon maximum 35.767 euro verdienen.

Een persoon met een beperking die in dezelfde situatie verkeert mag maximum 41.211 euro verdienen in een kernstad of Vlaamse rand en in Vlaanderen is dat 39.338 euro.

Voor mensen die niet tot de twee bovenstaande groepen behoren, gelden de volgende (gezamenlijke) tarieven: 56.198 euro in een kernstad of Vlaamse rand en 53.645 euro in Vlaanderen.

De laatste twee bedragen worder verhoogd met 3.742 euro ( kernstad en Vlaamse rand) en 3.572 (Vlaanderen) per kind ten laste.

Wil je voor je persoonlijke situatie bekijken of je al dan niet recht hebt op een Vlaamse woonlening? Doe hier de test.

Om een Vlaamse woonlening te krijgen moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Die zijn: leeftijd, eigendom, financiële draagkracht, inkomen en verblijf in België. Je kan een woonlening aanvragen bij een sociaal huisvestingmaatschappij (die leningen aanbiedt). De rentevoet kan nooit lager zijn dan 2 procent en kan iedere maand variëren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar mag een aanvraag indienen voor een Vlaamse woonlening. De lening moet bovendien afgelost zijn wanneer de oudste ontlener zijn 70ste verjaardagskaarsje uitblaast. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal bovendien onderzoeken als jij (en je partner) in staat zijn om de lening maandelijks af te betalen. Daarenboven bekijkt de maatschappij als je genoeg geld opzij kan houden om je gezin te onderhouden. De standaardduurtijd van een dergelijke lening is 20 jaar. Indien de maatschappij oordeelt dat je over voldoende financiële middelen beschikt, mag je de lening op een kortere termijn afbetalen. Lukt dat niet, dan zal ze de lening spreiden over een langere periode tot maximaal 30 jaar. Indien het je niet lukt om je schuld af te lossen binnen de 30 jaar, dan zal de VMSW je de lening weigeren. Je kan pas een lening aanvragen als je langdurig in België woont. Je kan daar niet van genieten als: Om te beginnen mag het belastbaar inkomen van de persoon die het leningscontract ondertekent niet lager zijn dan 9.999 euro per jaar. Maar er is ook een maximumgrens. Een alleenstaande zonder kind ten laste mag niet meer dan 37.470 euro per jaar verdienen in een kernstad of Vlaamse rand, elders in Vlaanderen mag diezelfde persoon maximum 35.767 euro verdienen. Voor mensen die niet tot de twee bovenstaande groepen behoren, gelden de volgende (gezamenlijke) tarieven: 56.198 euro in een kernstad of Vlaamse rand en 53.645 euro in Vlaanderen. De laatste twee bedragen worder verhoogd met 3.742 euro ( kernstad en Vlaamse rand) en 3.572 (Vlaanderen) per kind ten laste.