Bij het bouwen van een woning komen heel wat werken kijken en daarvoor kan je één of meerdere aannemers inschakelen. Beide methodes hebben voor- en nadelen.

Meerdere aannemers

Doe je beroep op meerdere aannemers, dan betekent dat meestal een intensieve zoektocht die bestaat uit adressen opzoeken, afspraken maken, beschikbaarheden checken, prijzen vergelijken, referenties contacteren, enzovoort.

Voor elke afzonderlijke aannemer moet je ook een apart contract afsluiten. Dit alles vergt heel wat tijd en energie, maar door zorgvuldig te vergelijken kunnen de kosten wel aanzienlijk beperkt worden. Budgetoverschrijdingen van tienduizenden euro's blijken bij deze optie echter geen zeldzaamheid te zijn. Houd er alvast rekening mee dat veel rechters (bij een eventuele rechtszaak) een meerkost van tien tot zelfs vijftien procent als aanvaardbaar beschouwen, tenzij bij aanvang een 'vaste prijs' was afgesproken en geen meerwerken werden gevraagd.

Ook op het vlak van timing is bouwen met meerdere aannemers in de meeste gevallen minder gunstig. Je doet er dan ook goed aan om met iedere aannemer duidelijke afspraken te maken en de vermoedelijke einddatum in elk contract op te laten nemen. Het is zelfs aan te raden om een schadevergoedingsbeding te laten voorzien bij het niet respecteren van de afgesproken termijn.

Eén algemene aannemer

Kies je voor één aannemer voor de hele woning, dan zal die in de mate van het mogelijke zijn eigen personeel inschakelen. Toch beperken de eigen werkzaamheden zich in de praktijk vaak tot het realiseren van de ruwbouw. Voor de overige werken zal hij wellicht een beroep doen op onderaannemers.

Hijzelf staat wel in voor de algemene coördinatie. Je moet dus slechts een contract met een enkele partij afsluiten. Dat betekent ook dat alle communicatie verloopt via een centraal aanspreekpunt en dat er slechts één eindverantwoordelijke is. Bij eventuele geschillen maakt dit alles het minder complex voor de bouwheer.

Een bijkomend voordeel van deze bouwformule is de betere aaneenschakeling van de verschillende werken. Dankzij zijn ervaring kan de coördinerende aannemer immers goed inschatten hoeveel tijd de afzonderlijke deelprojecten in beslag zullen nemen. Dit biedt hem de mogelijkheid om een strakke timing op te stellen, waardoor het risico op vertraging beperkt is.

Door in zee te gaan met een overkoepelende aannemer, krijg je van bij de start een vrij goed zicht op de totaalprijs van het bouwproject. Bovendien is het risico op een overschrijding van het oorspronkelijk vastgelegde budget in principe niet zo groot, al is dit zeker geen garantie.(JS)

Bij het bouwen van een woning komen heel wat werken kijken en daarvoor kan je één of meerdere aannemers inschakelen. Beide methodes hebben voor- en nadelen.Doe je beroep op meerdere aannemers, dan betekent dat meestal een intensieve zoektocht die bestaat uit adressen opzoeken, afspraken maken, beschikbaarheden checken, prijzen vergelijken, referenties contacteren, enzovoort. Ook op het vlak van timing is bouwen met meerdere aannemers in de meeste gevallen minder gunstig. Je doet er dan ook goed aan om met iedere aannemer duidelijke afspraken te maken en de vermoedelijke einddatum in elk contract op te laten nemen. Het is zelfs aan te raden om een schadevergoedingsbeding te laten voorzien bij het niet respecteren van de afgesproken termijn.Kies je voor één aannemer voor de hele woning, dan zal die in de mate van het mogelijke zijn eigen personeel inschakelen. Toch beperken de eigen werkzaamheden zich in de praktijk vaak tot het realiseren van de ruwbouw. Voor de overige werken zal hij wellicht een beroep doen op onderaannemers. Hijzelf staat wel in voor de algemene coördinatie. Je moet dus slechts een contract met een enkele partij afsluiten. Dat betekent ook dat alle communicatie verloopt via een centraal aanspreekpunt en dat er slechts één eindverantwoordelijke is. Bij eventuele geschillen maakt dit alles het minder complex voor de bouwheer. Door in zee te gaan met een overkoepelende aannemer, krijg je van bij de start een vrij goed zicht op de totaalprijs van het bouwproject. Bovendien is het risico op een overschrijding van het oorspronkelijk vastgelegde budget in principe niet zo groot, al is dit zeker geen garantie.(JS)