Balthazar is bestuurder van een groot vleesverwerkingsbedrijf. Door de fors gestegen energieprijzen liggen zijn productiekosten een pak hoger dan vorig jaar. Die zal hij noodgedwongen moeten doorrekenen aan zijn klanten. Maar ook privé wordt Balthazar zoals elke burger geconfronteerd met hoge elektriciteits- en verwarmingskosten voor zijn woning.
...

Balthazar is bestuurder van een groot vleesverwerkingsbedrijf. Door de fors gestegen energieprijzen liggen zijn productiekosten een pak hoger dan vorig jaar. Die zal hij noodgedwongen moeten doorrekenen aan zijn klanten. Maar ook privé wordt Balthazar zoals elke burger geconfronteerd met hoge elektriciteits- en verwarmingskosten voor zijn woning.Een collega-onderneemster vertelt hem dat zij de elektriciteits- en verwarmingskosten van haar privéwoning al jarenlang op naam van haar vennootschap laat factureren. Dat zou volgens haar volkomen wettelijk zijn, en financieel voordelig. Maar klopt dat anno 2022 nog wel?"Staat het contract voor gas en elektriciteit op naam van uw vennootschap en wordt hiermee ook het privégedeelte van uw woning van energie voorzien, dan worden deze uitgaven als een voordeel van alle aard (loon) beschouwd", zegt Bart Vermoesen, accountant en bestuurder van het accountantskantoor Warfid. "U wordt dan in uw personenbelasting belast op dat voordeel. Hiervoor worden in principe forfaitaire bedragen in rekening genomen, ongeacht uw werkelijke privéverbruik en dus ook ongeacht de werkelijke kostprijs die door uw vennootschap wordt gedragen."De forfaits worden in principe jaarlijks geïndexeerd. Voor bedrijfsleiders werden ze voor inkomstenjaar 2022 vastgesteld op 1.060 euro voor elektriciteit en 2.130 euro voor verwarming. Betaalt Balthazars vennootschap zowel de elektriciteits- als verwarmingskosten, dan wordt hij privé dus belast op 3.190 euro. Ook als hij zijn woning bijvoorbeeld voor slechts 75 procent privé gebruikt, wordt hij nog altijd belast op het volledige voordeel alle aard, en dus niet op 75 procent van dat bedrag."De verwarming hoeft niet noodzakelijk met gas of elektriciteit te gebeuren", merkt Bart Vermoesen op. "Ook verwarming met bijvoorbeeld stookolie of hout komt in aanmerking. Indien beide forfaits - dus voor zowel verwarming als elektriciteit - van toepassing zijn, dan worden die geacht inclusief water te zijn. Wordt het waterverbruik aan de vennootschap gefactureerd, dan wordt de bedrijfsleider daarvoor dus niet belast op een bijkomend voordeel alle aard."Balthazar kan vrij kiezen om ofwel de verwarming, ofwel de elektriciteit, ofwel allebei door zijn vennootschap te laten betalen. Een combinatie is niet verplicht, waardoor hij eventueel kan optimaliseren door bijvoorbeeld een van beide facturen toch privé te blijven betalen of op de rekening-courant binnen zijn vennootschap te laten boeken. Dat kan nuttig zijn als de werkelijke kostprijs (inclusief btw) per jaar lager ligt dan het forfaitaire bedrag voor datzelfde jaar."Liggen de energiekosten hoger dan de forfaits, dan is het dus interessanter om de facturen door uw vennootschap te laten betalen", stelt Bart Vermoesen. "U wordt immers niet op het surplus belast. Door de fors gestegen prijzen voor gas, stookolie en elektriciteit is de kans vandaag reëel dat uw jaarfactuur hoger uitkomt dan de forfaitaire bedragen. Want die laatste werden niet evenredig geïndexeerd."Sinds 1 januari 2022 geldt evenwel een bijkomende voorwaarde. De forfaitaire bedragen blijven nu enkel van toepassing indien de privéwoning ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap die de verwarmings- en/of elektriciteitskosten betaalt. Dit betekent dat Balthazars vennootschap de eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van zijn privéwoning moet zijn. Een andere mogelijkheid is dat de vennootschap de woning voor hem huurt."Wordt de privéwoning niet door de vennootschap ter beschikking gesteld, dan wordt het voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit sinds begin dit jaar bepaald op basis van de werkelijke waarde die ze voor de bedrijfsleider vertegenwoordigen", verduidelijkt Bart Vermoesen. "In dat geval stemt het voordeel alle aard dus in principe overeen met de werkelijke kosten in de vennootschap."Stel dat de Balthazars vennootschap in 2022 elektriciteitsfacturen van 3.000 euro en 4.000 euro (telkens inclusief btw) aan verwarming voor zijn privéwoning betaalt. 25 procent van die woning gebruikt hij beroepsmatig.Wordt het pand ter beschikking gesteld door zijn vennootschap, dan bedragen de belastbare voordelen alle aard nog altijd:· 2.130 euro voor verwarming en· 1.060 euro voor elektriciteit.Wordt de woning echter niet door de vennootschap ter beschikking gesteld, dan wordt Balthazar in zijn personenbelasting belast op:· (4.000 euro x 75 procent =) 3.000 euro voor verwarming en· (3.000 euro x 75 procent =) 2.250 euro voor elektriciteit.Sinds begin 2022 is het mogelijk minder voordelig om de elektriciteits- en verwarmingskosten van een privéwoning te laten factureren op naam van de vennootschap van de bedrijfsleider. Of dat effectief het geval is, is afhankelijk van het feit of die vennootschap de woning al dan niet ter beschikking stelt, maar ook van de jaarlijkse factuurbedragen (en dus het verbruik en het gekozen contract), de geïndexeerde forfaits en het percentage beroepsmatig gebruik van de woning.Eigenlijk zou Balthazar of zijn accountant de situatie elk jaar moeten herbekijken. Dat is zeker nuttig als hij intussen zonnepanelen heeft geplaatst, een warmtepomp liet installeren of overschakelde van een klassieke wagen naar een elektrische auto.Weet ook dat energieproviders doorgaans andere tarieven hanteren voor vennootschappen dan voor privépersonen (zie kader Afwijkende tarieven). Bovendien werd het btw-tarief voor particulieren tijdelijk verlaagd naar 6 procent, maar niet voor vennootschappen. Ook dat speelt mee in de berekening.Bovendien worden er mogelijk kosten aangerekend als men een bestaand contract laat overzetten. "De omzetting van privé naar een vennootschap is gratis voor kmo's en huishoudelijke afnemers indien een opzegperiode van één maand gerespecteerd wordt", zegt Stéphane Bocqué van Febeg, de federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven. "Of de omzetting van vennootschap naar privé al dan niet gratis is, hangt af van de opzegvergoeding die in het contract vermeld staat." Blijkt dat het niet voordelig is om de energiefacturen voor zijn privéwoning via zijn zaak te laten betalen, dan kan Balthazar het beroepsgedeelte ervan uiteraard doorrekenen aan zijn vennootschap.