Als je je woning of appartement (opnieuw) wil verhuren in het kader van een woninghuur doe je misschien een beroep op een vastgoedmakelaar. Kan je in het huurcontract bepalen dat de huurder die zijn opzeg geeft de kosten van deze makelaar moet betalen?

Jij draagt de kosten

Als verhuurder moet jij de kosten betalen die nodig zijn om de woning opnieuw te verhuren. Je kan dus niet vragen van je huurder die vertrekt dat hij ze ten laste neemt.

Anders afspreken kan niet

Je kan in het huurcontract ook niet overeenkomen dat je huurder deze vergoeding moet betalen. Doe je dat toch, dan is zo'n clausule niet geldig. De woninghuurwet is daarover duidelijk. Je kan die regel ook niet omzeilen door bijvoorbeeld overeen te komen dat de huurder niet aan jou als verhuurder moet betalen, maar rechtstreeks aan de makelaar.

De zaken liggen anders als het je huurder zelf is die een makelaar contacteert om een nieuwe huurder te vinden en dit bijvoorbeeld omdat hij hoopt dat hij dan geen vergoeding moet betalen wegens zijn vertrek.

Vergoeding in de eerste drie jaar

Je huurder is wel een vergoeding aan jou verschuldigd als hij een einde maakt aan het huurcontract in de loop van de eerste drie jaar van de huur. Hierbij is hij respectievelijk drie, twee of één maand huur verschuldigd naargelang de huur beëindigd wordt in het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst. Met de vergoeding die je als verhuurder krijgt kan je desgewenst de kosten van de wederverhuur betalen.

Als je je woning of appartement (opnieuw) wil verhuren in het kader van een woninghuur doe je misschien een beroep op een vastgoedmakelaar. Kan je in het huurcontract bepalen dat de huurder die zijn opzeg geeft de kosten van deze makelaar moet betalen?Als verhuurder moet jij de kosten betalen die nodig zijn om de woning opnieuw te verhuren. Je kan dus niet vragen van je huurder die vertrekt dat hij ze ten laste neemt.Je kan in het huurcontract ook niet overeenkomen dat je huurder deze vergoeding moet betalen. Doe je dat toch, dan is zo'n clausule niet geldig. De woninghuurwet is daarover duidelijk. Je kan die regel ook niet omzeilen door bijvoorbeeld overeen te komen dat de huurder niet aan jou als verhuurder moet betalen, maar rechtstreeks aan de makelaar.De zaken liggen anders als het je huurder zelf is die een makelaar contacteert om een nieuwe huurder te vinden en dit bijvoorbeeld omdat hij hoopt dat hij dan geen vergoeding moet betalen wegens zijn vertrek.Je huurder is wel een vergoeding aan jou verschuldigd als hij een einde maakt aan het huurcontract in de loop van de eerste drie jaar van de huur. Hierbij is hij respectievelijk drie, twee of één maand huur verschuldigd naargelang de huur beëindigd wordt in het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst. Met de vergoeding die je als verhuurder krijgt kan je desgewenst de kosten van de wederverhuur betalen.