Enkele weken voor het einde van de huur krijg je een brief van je huurder waarin hij vraagt langer te mogen blijven wonen. Zijn partner zou ernstig ziek zijn geworden of de woning die hij zelf aan het bouwen is liep vertraging op. Moet je dat dan zomaar aanvaarden?

Strikte voorwaarden

Je huurder kan wel degelijk een verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen, zowel wanneer jij de huur opzegde als wanneer hij dat deed. Hiervoor moet hij je een aangetekende brief sturen ten laatste één maand voor het einde van het contract.

De huurder moet kunnen bewijzen dat er buitengewone omstandigheden zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de hoge leeftijd van de huurder, een plotse werkloosheid, een zware ziekte, het overlijden van een gezinslid,...

Akkoord of niet

Ben je het eens met de vraag van je huurder, dan kan je onderling afspreken voor hoelang de verlenging geldt. Zet dit op papier. Ben je het niet eens, dan kan je huurder naar de vrederechter stappen. De rechter neemt dan een beslissing of de huur wordt verlengd. Hij mag de duur van de verlenging vrij bepalen maar moet een duidelijke einddatum aangeven.

De rechter houdt rekening met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van een van hen. De rechter kan ook een verhoging van de huurprijs toestaan voor deze periode. Je moet dat als verhuurder wel vragen.

Tot twee keer toe

Als de verlengde termijn ten einde loopt, kan de huurder nog eens een verlenging vragen als er zich nieuwe buitengewone omstandigheden voordoen.(JR)

Enkele weken voor het einde van de huur krijg je een brief van je huurder waarin hij vraagt langer te mogen blijven wonen. Zijn partner zou ernstig ziek zijn geworden of de woning die hij zelf aan het bouwen is liep vertraging op. Moet je dat dan zomaar aanvaarden?Je huurder kan wel degelijk een verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen, zowel wanneer jij de huur opzegde als wanneer hij dat deed. Hiervoor moet hij je een aangetekende brief sturen ten laatste één maand voor het einde van het contract. De huurder moet kunnen bewijzen dat er buitengewone omstandigheden zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de hoge leeftijd van de huurder, een plotse werkloosheid, een zware ziekte, het overlijden van een gezinslid,...Ben je het eens met de vraag van je huurder, dan kan je onderling afspreken voor hoelang de verlenging geldt. Zet dit op papier. Ben je het niet eens, dan kan je huurder naar de vrederechter stappen. De rechter neemt dan een beslissing of de huur wordt verlengd. Hij mag de duur van de verlenging vrij bepalen maar moet een duidelijke einddatum aangeven. De rechter houdt rekening met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van een van hen. De rechter kan ook een verhoging van de huurprijs toestaan voor deze periode. Je moet dat als verhuurder wel vragen. Als de verlengde termijn ten einde loopt, kan de huurder nog eens een verlenging vragen als er zich nieuwe buitengewone omstandigheden voordoen.(JR)