In het huis dat je verhuurt is de verwarming kapot. Of er is een probleem met de riolering. Kan je huurder (een deel van) de huur inhouden voor het mingenot dat hij daardoor heeft?

Niet voor de herstelperiode

Voor de dagen dat de herstelling duurt kan je huurder geen vergoeding van jou vragen. Dit geldt zelfs als je huurder gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte van het verhuurde goed moet derven.

Voorwaarde is dat de herstellingen maximaal 40 dagen duurden. Deze termijn wordt bekeken 'per herstelling'. Duurt de herstelling meer dan veertig dagen, dan wordt de huurprijs verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan je huurder het genot heeft moeten derven.

En voor voordien?

Je huurder kan al evenmin een vergoeding vragen voor de periode tussen het opduiken van het probleem en de uitvoering van de herstelling. Je moet de werken dan wel voldoende snel laten uitvoeren. Liet je de herstelling integendeel te lang aanslepen dan riskeer je wel op te draaien voor een vergoeding wegens mingenot.

Regel het in het huurcontract.

Je kan je rechten nog meer beveiligen in het huurcontract. Daarin kan je bijvoorbeeld een clausule opnemen dat je huurder ook geen recht heeft op een schadevergoeding voor mingenot als er herstellingen moeten gebeuren die meer dan 40 dagen duren.

In het huis dat je verhuurt is de verwarming kapot. Of er is een probleem met de riolering. Kan je huurder (een deel van) de huur inhouden voor het mingenot dat hij daardoor heeft?Voor de dagen dat de herstelling duurt kan je huurder geen vergoeding van jou vragen. Dit geldt zelfs als je huurder gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte van het verhuurde goed moet derven. Voorwaarde is dat de herstellingen maximaal 40 dagen duurden. Deze termijn wordt bekeken 'per herstelling'. Duurt de herstelling meer dan veertig dagen, dan wordt de huurprijs verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan je huurder het genot heeft moeten derven.Je huurder kan al evenmin een vergoeding vragen voor de periode tussen het opduiken van het probleem en de uitvoering van de herstelling. Je moet de werken dan wel voldoende snel laten uitvoeren. Liet je de herstelling integendeel te lang aanslepen dan riskeer je wel op te draaien voor een vergoeding wegens mingenot.Je kan je rechten nog meer beveiligen in het huurcontract. Daarin kan je bijvoorbeeld een clausule opnemen dat je huurder ook geen recht heeft op een schadevergoeding voor mingenot als er herstellingen moeten gebeuren die meer dan 40 dagen duren.