In het kader van de woninghuurwet kan je de huurprijs jaarlijks indexeren, tenminste indien de huurovereenkomst deze indexering niet expliciet uitsluit. Deze indexering gebeurt echter niet automatisch. Dat betekent dan ook dat diegene die er belang bij heeft de indexering zal moeten vragen Meestal zal dit de verhuurder zijn omdat de indexatie van de huurprijzen gelijk loopt met de algemene stijging van de prijzen.

Indexatie vergeten

Indien je vergeet om de indexering te vragen, dan kan je dat nog altijd in orde brengen voor de toekomst. Van zodra je jouw vergetelheid vaststelt, kan je de huurprijs gaan indexeren en van dan af de hogere huurprijs gaan toepassen.

Voor het verleden liggen de zaken echter moeilijker. Je kan de aanpassing immers maar vragen met een beperkte terugwerkende kracht. Dit kan meer bepaald voor drie maanden voorafgaand aan de maand waarin het verzoek tot indexeren gedaan wordt. Voor de andere maanden waarin je vergat een aanpassing te vragen, kan je dat nadien niet meer rechtzetten.

Stel dat je de huur jaarlijks kan indexeren op 1 oktober. In 2015 ben je dat echter vergeten en je stelt dit vast op 1 maart 2016, 5 maanden te laat. Je kan dan een geïndexeerde huur vragen vanaf 1 december 2015, dus met 3 maanden terugwerkende kracht.

Huurder betaalt niet

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je de indexaanpassing correct en ook tijdig vroeg, maar dat de huurder deze niet betaalt. In dat geval moet je naar de vrederechter stappen om de betaling hiervan te eisen. Houd er wel rekening mee dat een korte eenjarige verjaringstermijn geldt die ingaat vanaf het schriftelijk verzoek tot indexaanpassing van de verhuurder. Je dient met andere woorden in dat geval, als verhuurder, binnen het jaar na de aanvraag van de indexatie naar de vrederechter te stappen om de betaling te eisen.

In het kader van de woninghuurwet kan je de huurprijs jaarlijks indexeren, tenminste indien de huurovereenkomst deze indexering niet expliciet uitsluit. Deze indexering gebeurt echter niet automatisch. Dat betekent dan ook dat diegene die er belang bij heeft de indexering zal moeten vragen Meestal zal dit de verhuurder zijn omdat de indexatie van de huurprijzen gelijk loopt met de algemene stijging van de prijzen. Indien je vergeet om de indexering te vragen, dan kan je dat nog altijd in orde brengen voor de toekomst. Van zodra je jouw vergetelheid vaststelt, kan je de huurprijs gaan indexeren en van dan af de hogere huurprijs gaan toepassen. Voor het verleden liggen de zaken echter moeilijker. Je kan de aanpassing immers maar vragen met een beperkte terugwerkende kracht. Dit kan meer bepaald voor drie maanden voorafgaand aan de maand waarin het verzoek tot indexeren gedaan wordt. Voor de andere maanden waarin je vergat een aanpassing te vragen, kan je dat nadien niet meer rechtzetten. Stel dat je de huur jaarlijks kan indexeren op 1 oktober. In 2015 ben je dat echter vergeten en je stelt dit vast op 1 maart 2016, 5 maanden te laat. Je kan dan een geïndexeerde huur vragen vanaf 1 december 2015, dus met 3 maanden terugwerkende kracht.Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je de indexaanpassing correct en ook tijdig vroeg, maar dat de huurder deze niet betaalt. In dat geval moet je naar de vrederechter stappen om de betaling hiervan te eisen. Houd er wel rekening mee dat een korte eenjarige verjaringstermijn geldt die ingaat vanaf het schriftelijk verzoek tot indexaanpassing van de verhuurder. Je dient met andere woorden in dat geval, als verhuurder, binnen het jaar na de aanvraag van de indexatie naar de vrederechter te stappen om de betaling te eisen.