Als u een huis of een appartement als woning verhuurt, mag u de huurprijs elk jaar aanpassen aan de index. U mag dat zelfs doen als daarover geen clausule in de huurovereenkomst staat. Verhuurt u een handelspand, een garage of een kantoorruimte, dan moet u de mogelijkheid om de prijs te indexeren wel uitdrukkelijk opnemen in het huurcontract. Anders kunt u de huur niet aanpassen.
...

Als u een huis of een appartement als woning verhuurt, mag u de huurprijs elk jaar aanpassen aan de index. U mag dat zelfs doen als daarover geen clausule in de huurovereenkomst staat. Verhuurt u een handelspand, een garage of een kantoorruimte, dan moet u de mogelijkheid om de prijs te indexeren wel uitdrukkelijk opnemen in het huurcontract. Anders kunt u de huur niet aanpassen.U mag de huurprijs elk jaar aanpassen op de dag dat de huurovereenkomst in werking is getreden. Ondertekende u bijvoorbeeld op 15 februari een huurovereenkomst die van kracht werd op 1 april, dan kunt u telkens in april de huur aanpassen. U mag dat maar één keer per jaar doen.De indexering van de huurprijzen gebeurt op basis van de gezondheidsindex, niet op basis van de consumptieprijsindex. De gezondheidsindex houdt rekening met de evolutie van alle consumptieprijzen, behalve die van alcohol, tabakswaren en motorbrandstoffen. U zoekt eerst het cijfer van de gezondheidsindex op op de website van de federale overheidsdienst Economie. Daarop past u de formule uit de wet toe: u vermenigvuldigt de huurprijs met de nieuwe gezondheidsindex en deelt die door de oude index. U kunt de nieuwe prijs eenvoudig berekenen met de huurcalculator op de website van de federale overheidsdienst Economie. Het volstaat dat u daar de aanvankelijke huurprijs en de datum van de ondertekening en van het begin van het huurcontract ingeeft.De aanpassing van de huurprijs aan de index gebeurt niet automatisch. U moet de huurder een kopie van de berekening bezorgen, met de nieuwe huurprijs. Betaalt uw huurder de nieuwe, geïndexeerde huurprijs niet, dan kunt u hem een aangetekende ingebrekestelling sturen. Helpt dat niet, dan moet u de aanpassing vorderen via de vrederechter. Daarvoor geldt wel een verjaringstermijn van een jaar. U moet dus binnen het jaar naar de rechtbank stappen. Als u de huurprijs al jaren niet meer hebt geïndexeerd, kunt u de indexaanpassing toch nog doorvoeren voor de toekomst. U mag berekenen hoeveel de huurder zou moeten betalen alsof u het bedrag altijd correct hebt geïndexeerd en dat nieuwe bedrag van de huurder vorderen. Het geld dat u de voorbije jaren bent misgelopen, kunt u niet met terugwerkende kracht opeisen. U mag maar drie maanden teruggaan in de tijd.De regels voor de indexering zijn bij woninghuur van dwingend recht. Dat betekent dat de verhuurder er contractueel niet van kan afwijken in zijn voordeel. Het is niet toegelaten af te spreken dat de aanpassing aan de index automatisch gebeurt of een indexeringsmechanisme uit te werken dat tot een hogere huurprijs leidt dan de wettelijke formule.