Voor alle huurcontracten met ondertekening en inwerkingtreding in januari 2017 is er indexatie mogelijk in januari 2018. De prijsverhoging bedraagt dan maximaal 2,02 procent. Voor alle andere contracten is de situatie verschillend.

De FOD Economie merkt nog op dat deze regel enkel geldt in Vlaanderen en in het Brussels gewest. Voor het Waalse gewest is de situatie anders door de indexsprong voor huur.

Voor alle huurcontracten met ondertekening en inwerkingtreding in januari 2017 is er indexatie mogelijk in januari 2018. De prijsverhoging bedraagt dan maximaal 2,02 procent. Voor alle andere contracten is de situatie verschillend.De FOD Economie merkt nog op dat deze regel enkel geldt in Vlaanderen en in het Brussels gewest. Voor het Waalse gewest is de situatie anders door de indexsprong voor huur.