Aan de kant van de huurders kwamen het Huurderssyndicaat en het Platform Wonen langs. José Garcia van het Huurdersyndicaat wees erop dat de huisvestingscrisis in Brussel niet enkel via de sociale huisvesting opgelost kan worden. Sociale woningen maken slechts 8 procent uit van het totale woningpark in het gewest. Maar zowel Garcia als Thibaud De Menten van het Platform Wonen drongen aan op investeringen in de sociale huisvesting om het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden.

Daarnaast is er nood aan redelijke huurprijzen. In het Brussels Gewest stijgen de prijzen, maar daalt de kwaliteit van de woningen, klaagden beide organisaties aan. Daarom moeten de prijzen wettelijk aan banden gelegd worden en moeten de huurders de mogelijkheid krijgen om de huurprijs te heronderhandelen als de kwaliteit van de woning daalt.

Olivier Hamal van het Algemeen Eigenaarssyndicaat pleitte voor de zo groot mogelijke stabiliteit na de grondige hervormingen van de voorbije legislatuur, onder meer door de zesde staatshervorming waarbij de huisvesting volledig naar de gewesten werd overgeheveld. Zo wilde hij niet weten van het verplicht maken van de indicatieve schalen van de huurprijzen. Ook de piste om parallelle structuren op te zetten om conflicten tussen huurder en verhuurder te beslechten wees hij af. Het eigenaarssyndicaat verzet zich ook niet tegen een huurgarantiefonds, maar wil zeker niet betrokken worden bij het beheer van de fonds, aldus nog Hamal.

Vrijdagnamiddag buigen de drie informateurs zich over de mobiliteit met onder meer de openbare vervoersmaatschappijen en de fietsersbonden.

Aan de kant van de huurders kwamen het Huurderssyndicaat en het Platform Wonen langs. José Garcia van het Huurdersyndicaat wees erop dat de huisvestingscrisis in Brussel niet enkel via de sociale huisvesting opgelost kan worden. Sociale woningen maken slechts 8 procent uit van het totale woningpark in het gewest. Maar zowel Garcia als Thibaud De Menten van het Platform Wonen drongen aan op investeringen in de sociale huisvesting om het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden.Daarnaast is er nood aan redelijke huurprijzen. In het Brussels Gewest stijgen de prijzen, maar daalt de kwaliteit van de woningen, klaagden beide organisaties aan. Daarom moeten de prijzen wettelijk aan banden gelegd worden en moeten de huurders de mogelijkheid krijgen om de huurprijs te heronderhandelen als de kwaliteit van de woning daalt.Olivier Hamal van het Algemeen Eigenaarssyndicaat pleitte voor de zo groot mogelijke stabiliteit na de grondige hervormingen van de voorbije legislatuur, onder meer door de zesde staatshervorming waarbij de huisvesting volledig naar de gewesten werd overgeheveld. Zo wilde hij niet weten van het verplicht maken van de indicatieve schalen van de huurprijzen. Ook de piste om parallelle structuren op te zetten om conflicten tussen huurder en verhuurder te beslechten wees hij af. Het eigenaarssyndicaat verzet zich ook niet tegen een huurgarantiefonds, maar wil zeker niet betrokken worden bij het beheer van de fonds, aldus nog Hamal.Vrijdagnamiddag buigen de drie informateurs zich over de mobiliteit met onder meer de openbare vervoersmaatschappijen en de fietsersbonden.