Is je woning gelegen in een zone waar de gemeente geen rioleringsnetwerk uitbouwt, dan moet je afvalwater individueel gezuiverd worden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je nagaan of jouw huis in zo'n 'rode zone' gelegen is. Dat doe je door je adres in te geven. Geraak je - zoals wij - niet veel wijzer uit de informatie die je hier krijgt, dan kan je nog altijd contact opnemen met de gemeentelijke diensten.
...