Bij een woninghuur kan je de huurprijs indexeren, tenzij het huurcontract dit uitsluit. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding (en niet het sluiten) van de huurovereenkomst. Je kan het ook maar één keer per jaar doen.

Berekening

Je kan niet afwijken van de formule die in de wet staat. Je moet de aanvankelijke huurprijs vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van de maand voor die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur. Dit getal moet je delen door het (gezondheids-)indexcijfer van de maand voor die waarin de overeenkomst is afgesloten.

De gemakkelijkste manier om de nieuwe huurprijs te berekenen is gebruik te maken van een huurcalculator op het Internet.

Enkel op verzoek

De indexering gebeurt niet automatisch. De partij die er belang bij heeft moet het vragen. Meestal ben jij dat als verhuurder. Is de index gedaald, dan heeft de huurder er belang bij. Vraag eerst mondeling of via een gewone brief om de aangepaste huurprijs. Reageert de huurder niet stuur dan een aangetekende brief (zie modelbrief). Bij je vraag kan je een afdruk voegen van de berekening via de 'huurcalculator'.

Vergeten, en dan?

Vergeet je de indexering te vragen, dan kan je dat nadien maar beperkt rechtzetten. Je kan slechts drie maand teruggaan in de tijd. Voor de toekomst kan je wel het correct geïndexeerde bedrag vragen. (JR)

Bij een woninghuur kan je de huurprijs indexeren, tenzij het huurcontract dit uitsluit. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding (en niet het sluiten) van de huurovereenkomst. Je kan het ook maar één keer per jaar doen. Je kan niet afwijken van de formule die in de wet staat. Je moet de aanvankelijke huurprijs vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van de maand voor die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur. Dit getal moet je delen door het (gezondheids-)indexcijfer van de maand voor die waarin de overeenkomst is afgesloten. De gemakkelijkste manier om de nieuwe huurprijs te berekenen is gebruik te maken van een huurcalculator op het Internet.De indexering gebeurt niet automatisch. De partij die er belang bij heeft moet het vragen. Meestal ben jij dat als verhuurder. Is de index gedaald, dan heeft de huurder er belang bij. Vraag eerst mondeling of via een gewone brief om de aangepaste huurprijs. Reageert de huurder niet stuur dan een aangetekende brief (zie modelbrief). Bij je vraag kan je een afdruk voegen van de berekening via de 'huurcalculator'.Vergeet je de indexering te vragen, dan kan je dat nadien maar beperkt rechtzetten. Je kan slechts drie maand teruggaan in de tijd. Voor de toekomst kan je wel het correct geïndexeerde bedrag vragen. (JR)