Een installatie voor het hergebruik van regenwater heeft niet alleen tot doel het onnodige verbruik van drinkwater te beperken, maar ook een overbelasting van het rioleringsstelsel bij hevige regen te vermijden. Opgevangen en gefilterd hemelwater kan gebruikt worden om het toilet door te spoelen, je woning of auto te poetsen en je tuin te besproeien. Je kan zelfs je wasmachine aansluiten op een regenwaterput.
...

Een installatie voor het hergebruik van regenwater heeft niet alleen tot doel het onnodige verbruik van drinkwater te beperken, maar ook een overbelasting van het rioleringsstelsel bij hevige regen te vermijden. Opgevangen en gefilterd hemelwater kan gebruikt worden om het toilet door te spoelen, je woning of auto te poetsen en je tuin te besproeien. Je kan zelfs je wasmachine aansluiten op een regenwaterput. In Vlaanderen is een systeem voor het hergebruik van regenwater verplicht voor nieuwe eengezinswoningen met een oppervlakte van meer dan veertig vierkante meter. De hemelwaterput moet dan minstens 5.000 liter kunnen opvangen. Wanneer je woning volledig is bedekt met een groendak, moet er in principe geen regenwaterput geplaatst worden. Weet wel dat je provincie of gemeente specifieke regels kan opleggen. Bij een verbouwing of uitbreiding van een woning is de installatie van een regenwaterput niet verplicht. Toch kan je die nog altijd overwegen, om jezelf te wapenen tegen de almaar stijgende drinkwaterprijzen en om je steentje bij te dragen tot een duurzamere samenleving. Bij sommige gemeentes kan je daarvoor zelfs een subsidie bekomen. Welk bedrag je hiervoor moet budgetteren, is afhankelijk van de hemelwaterinstallatie die je voor ogen hebt. 'In principe kan het met een eenvoudige regenton in je tuin al vanaf 500 euro', zegt Tom Vercauteren van Bouwinfo.be. 'Voor een ingebouwde regenwaterput en een volledig pompsysteem kan de prijs echter oplopen tot duizenden euro's.' De gemiddelde kostprijs van een regenwaterinstallatie in Vlaanderen ligt rond 4.000 euro. Om deze investering terug te kunnen verdienen binnen een redelijke termijn, speelt het rendement van de installatie een belangrijke rol. De gemiddelde Vlaming verbruikt 42.000 liter drinkwater per jaar. In een gezin met vier personen vloeit er dus jaarlijks 168.000 liter door de kraan. Met een regenwaterinstallatie kan je in principe de helft besparen. Dat betekent dat je per jaar 84.000 liter hemelwater moet kunnen opvangen. Volgens Tom Vercauteren van Bouwinfo.be kan een dakoppervlakte van honderd vierkante meter hoogstens 55.000 liter water per jaar verzamelen. Voor een maximaal rendement heeft een gezin van vier personen dus een dakoppervlak van minstens 150 vierkante meter nodig.' Een regenwaterput met een volume van 5.000 liter volstaat zeker. Een te grote tank is sowieso niet aan te raden: die is duurder en zorgt voor een onvoldoende circulatie van het regenwater. De uiteindelijke terugverdientijd van je regenwaterinstallatie is sowieso afhankelijk van het rendement. 'Maar er spelen ook andere factoren mee', weet Vercauteren. 'Meer bepaald: de kostprijs van de volledige installatie, het aantal verbruiksposten dat erop aangesloten is en het aantal personen dat ervan gebruik maakt. Gemiddeld moet je rekenen op een terugverdientijd van zes tot veertien jaar.' Concrete tips voor het hergebruik van hemelwater vind je terug op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. En intussen belet niets je om verder te besparen op je drinkwaterfactuur: hoe dat kan, lees je hier.