Een installatie voor het hergebruik van regenwater heeft niet alleen tot doel het onnodige verbruik van drinkwater te beperken, maar ook een overbelasting van het rioleringsstelsel bij hevige regen te vermijden. Opgevangen en gefilterd hemelwater kan gebruikt worden om het toilet door te spoelen, je woning of auto te poetsen en je tuin te besproeien. Je kan zelfs je wasmachine aansluiten op een regenwaterput.
...