Partners kunnen feitelijk of wettelijk samenwonen. Om wettelijk samen te wonen, moeten ze een verklaring van samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wettelijk samenwonende partners zijn fiscaal gelijkgesteld met getrouwde koppels. Zo kunnen ze in Vlaanderen en Wallonië samen aanspraak maken op de fiscale voordelen voor een hypothecair krediet. Feitelijk samenwonende partners moeten ieder een aparte belastingaangifte indienen en worden belast als alleenstaande.
...