Bij aanvang van een huurovereenkomst kunnen de huurder en verhuurder de huurprijs vrij bepalen. Er bestaan daarbij geen wettelijke regels die grenzen aangeven waarbinnen de prijs moet vallen.

In de praktijk stelt de verhuurder meestal een vraagprijs voorop en is het aan de huurder daar al dan niet op in te gaan of te onderhandelen om een lagere prijs te bekomen.

Hoe langer de woning al te huur staat, hoe groter de kans dat de verhuurder een prijsaanpassing aanvaardt.

Geen willekeur

Als verhuurder is het aangewezen niet zomaar in het wilde weg een vraagprijs te bepalen maar die zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij een normale huurwaarde.

Bij twijfel kan je het advies inwinnen van een professioneel iemand zoals een landmeter of een vastgoedmakelaar. Je kan ook je licht opsteken bij andere eigenaars die een soortgelijk pand in de buurt verhuren of een simulatie doen via de website www.huurschatter.be.

Hoe de huurprijs bepalen?

Bij het vastleggen van de huurprijs zijn er een aantal factoren van belang. Er kan rekening worden gehouden met volgende factoren:

- De ligging van de woning of het appartement. Hoe beter de ligging is, (bijvoorbeeld in het centrum van de stad, een mooi uitzicht,...) hoe hoger de huurwaarde zal zijn.

- De oppervlakte van het verhuurde pand. Hoe groter dit is en hoe meer kamers er zijn, hoe hoger de huurprijs vaak is. Ook de grootte van de tuin en de aanwezigheid van een terras kunnen mee bepalend zijn voor de huurwaarde. Indien er een autostaanplaats is inbegrepen in het verhuurde pand, zal dit eveneens de huurwaarde verhogen.

- De staat van de woning en de inrichting. Hoe representatiever de woning is en hoe meer luxueus ze is ingericht, hoe hoger de huurwaarde zal zijn.

- De isolatiegraad van de woning. Huurders hechten _ gelet op de hoge energiekosten _ steeds meer belang aan het energiezuinig karakter van een woning (bijvoorbeeld dubbel glas, een recente verwarmingsketel, isolatie, ...).

Indexatie van de huur

De huurprijs die werd afgesproken, geldt zolang de huurovereenkomst duurt met die verstande dat de huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd. Houd er wel rekening mee dat die indexaanpassing niet automatisch gebeurt.

Diegene die er het meeste belang bij heeft moet de aanpassing vragen. In de praktijk is dat meestal de verhuurder omdat de index normaal stijgt.

Herziening van de huurprijs

De huurprijs bij woninghuur kan onder bepaalde strikte voorwaarden in de loop van de huur herzien worden. Daarbij kan het zowel om een verhoging als een verlaging van de prijs gaan. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen zo'n herziening vragen.

Deze herziening kan slechts gebeuren aan het einde van elke driejarige huurperiode. Hiervoor moet de herziening gevraagd worden tussen de negende en de zesde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan.

Kom je onderling niet tot een akkoord, dan kan de vragende partij naar de vrederechter stappen om daar een wijziging van de huurprijs te verkrijgen. In twee gevallen kan de rechter op de vraag tot herziening ingaan.

Vooreerst kan hij dat als diegene die de wijziging vraagt, bewijst dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden tenminste 20% hoger of lager ligt dan de geldende huurprijs.

Voorbeelden zijn: een verbetering van de omgeving van het gebouw (bijvoorbeeld de bouw van een commercieel centrum in de buurt, de heraanleg van een bepaalde buurt,...), de verloedering van het gebouw zonder dat dit te wijten is aan de huurder,...

Daarnaast kan de vrederechter een verhoging toestaan als de verhuurder bewijst dat de huurwaarde met ten minste 10% is gestegen door werken die hij aan de woning heeft uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van nieuwe ramen, een nieuwe keuken of badkamer, een nieuw verwarmingssysteem,... (JS)

Bij aanvang van een huurovereenkomst kunnen de huurder en verhuurder de huurprijs vrij bepalen. Er bestaan daarbij geen wettelijke regels die grenzen aangeven waarbinnen de prijs moet vallen. Hoe langer de woning al te huur staat, hoe groter de kans dat de verhuurder een prijsaanpassing aanvaardt.Als verhuurder is het aangewezen niet zomaar in het wilde weg een vraagprijs te bepalen maar die zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij een normale huurwaarde. Bij twijfel kan je het advies inwinnen van een professioneel iemand zoals een landmeter of een vastgoedmakelaar. Je kan ook je licht opsteken bij andere eigenaars die een soortgelijk pand in de buurt verhuren of een simulatie doen via de website www.huurschatter.be.Bij het vastleggen van de huurprijs zijn er een aantal factoren van belang. Er kan rekening worden gehouden met volgende factoren:- De ligging van de woning of het appartement. Hoe beter de ligging is, (bijvoorbeeld in het centrum van de stad, een mooi uitzicht,...) hoe hoger de huurwaarde zal zijn. - De oppervlakte van het verhuurde pand. Hoe groter dit is en hoe meer kamers er zijn, hoe hoger de huurprijs vaak is. Ook de grootte van de tuin en de aanwezigheid van een terras kunnen mee bepalend zijn voor de huurwaarde. Indien er een autostaanplaats is inbegrepen in het verhuurde pand, zal dit eveneens de huurwaarde verhogen.- De staat van de woning en de inrichting. Hoe representatiever de woning is en hoe meer luxueus ze is ingericht, hoe hoger de huurwaarde zal zijn.- De isolatiegraad van de woning. Huurders hechten _ gelet op de hoge energiekosten _ steeds meer belang aan het energiezuinig karakter van een woning (bijvoorbeeld dubbel glas, een recente verwarmingsketel, isolatie, ...). Diegene die er het meeste belang bij heeft moet de aanpassing vragen. In de praktijk is dat meestal de verhuurder omdat de index normaal stijgt. De huurprijs bij woninghuur kan onder bepaalde strikte voorwaarden in de loop van de huur herzien worden. Daarbij kan het zowel om een verhoging als een verlaging van de prijs gaan. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen zo'n herziening vragen. Deze herziening kan slechts gebeuren aan het einde van elke driejarige huurperiode. Hiervoor moet de herziening gevraagd worden tussen de negende en de zesde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan. Vooreerst kan hij dat als diegene die de wijziging vraagt, bewijst dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden tenminste 20% hoger of lager ligt dan de geldende huurprijs. Voorbeelden zijn: een verbetering van de omgeving van het gebouw (bijvoorbeeld de bouw van een commercieel centrum in de buurt, de heraanleg van een bepaalde buurt,...), de verloedering van het gebouw zonder dat dit te wijten is aan de huurder,... Daarnaast kan de vrederechter een verhoging toestaan als de verhuurder bewijst dat de huurwaarde met ten minste 10% is gestegen door werken die hij aan de woning heeft uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van nieuwe ramen, een nieuwe keuken of badkamer, een nieuw verwarmingssysteem,... (JS)