Sluit je als particulier een bemiddelingscontract af met een vastgoedmakelaar, dan kan je je gedurende zeven dagen bedenken. Dit geldt zowel als je het contract afsloot op het kantoor van de makelaar als bij jou thuis.

In het contract dat de makelaar met je afsluit moet trouwens een clausule staan die aangeeft dat je inderdaad het recht hebt om je te bedenken. Deze bedenktijd geldt niet voor het contract dat je met de uiteindelijke koper of huurder afsluit. Eens je daar getekend hebt zit je aan de overeenkomst vast.

Hoe doe je het?

Het volstaat een aangetekende brief aan de makelaar te sturen. Je moet daarin niet motiveren waarom je je bedenkt. Laat je de bedenktijd voorbijgaan en krijg je nadien spijt, kijk dan in de overeenkomst voor hoelang ze is aangegaan en hoe je ze kan beëindigen.

Weet dat als de makelaar van jou de exclusiviteit kreeg om te verkopen het contract maximaal 6 maand mag duren.

Je moet het dan wel tijdig opzeggen om een stilzwijgende verlenging te vermijden. Doe je dat niet dan ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde duur die je te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand kan beëindigen

Hij verkoopt dadelijk

Om te vermijden dat een makelaar wacht met 'aan de slag te gaan' tot de bedenktermijn verstrijkt, geeft de wet een uitzondering aan op de principiële mogelijkheid om te verzaken. In het contract met de makelaar kan een clausule opgenomen worden dat, als die er in slaagt te verkopen of te verhuren binnen de zeven dagen na het aangaan van het contract, je de overeenkomst niet meer kan herroepen. (JR)

Sluit je als particulier een bemiddelingscontract af met een vastgoedmakelaar, dan kan je je gedurende zeven dagen bedenken. Dit geldt zowel als je het contract afsloot op het kantoor van de makelaar als bij jou thuis. In het contract dat de makelaar met je afsluit moet trouwens een clausule staan die aangeeft dat je inderdaad het recht hebt om je te bedenken. Deze bedenktijd geldt niet voor het contract dat je met de uiteindelijke koper of huurder afsluit. Eens je daar getekend hebt zit je aan de overeenkomst vast.Weet dat als de makelaar van jou de exclusiviteit kreeg om te verkopen het contract maximaal 6 maand mag duren. Je moet het dan wel tijdig opzeggen om een stilzwijgende verlenging te vermijden. Doe je dat niet dan ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde duur die je te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand kan beëindigenOm te vermijden dat een makelaar wacht met 'aan de slag te gaan' tot de bedenktermijn verstrijkt, geeft de wet een uitzondering aan op de principiële mogelijkheid om te verzaken. In het contract met de makelaar kan een clausule opgenomen worden dat, als die er in slaagt te verkopen of te verhuren binnen de zeven dagen na het aangaan van het contract, je de overeenkomst niet meer kan herroepen. (JR)