Je kan, als mede-eigenaar, kiezen wie je als gevolmachtigde naar de algemene vergadering stuurt. Je kan zowel een andere mede-eigenaar als andere personen (zoals bijvoorbeeld één van je kinderen, je echtgenoot of zelfs je advocaat) aanduiden als gevolmachtigde.

Aan de syndicus kan je geen volmacht geven. Hou er rekening mee dat het reglement van mede-eigendom kan voorschrijven dat je de syndicus op voorhand moet verwittigen als je een volmacht geeft.

Ben je samen met anderen eigenaar van het appartement, dan moet je onderling iemand aanduiden die jullie vertegenwoordigt op de vergadering. Doe je dat niet, dan worden de stemrechten van je appartement geschorst.

Er zijn grenzen

Er zijn grenzen aan het aantal volmachten dat iemand kan krijgen. Een gevolmachtigde mag in principe maximaal drie volmachten krijgen. Bovendien mogen de volmachten in totaal maximum de helft van het totaal van de stemmen vertegenwoordigen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Een gevolmachtigde kan meer dan drie volmachten krijgen als ze samen maximum 10 procent van de stemmen vertegenwoordigen.

Geef duidelijke instructies

Laat aan je volmachtdrager weten hoe die precies moet stemmen op de vergadering. Die instructies kan je op papier zetten zodat er geen discussie over kan bestaan. De agenda van de vergadering vind je terug op de oproeping die je ontvangt. (JR)

Je kan, als mede-eigenaar, kiezen wie je als gevolmachtigde naar de algemene vergadering stuurt. Je kan zowel een andere mede-eigenaar als andere personen (zoals bijvoorbeeld één van je kinderen, je echtgenoot of zelfs je advocaat) aanduiden als gevolmachtigde. Aan de syndicus kan je geen volmacht geven. Hou er rekening mee dat het reglement van mede-eigendom kan voorschrijven dat je de syndicus op voorhand moet verwittigen als je een volmacht geeft. Er zijn grenzen aan het aantal volmachten dat iemand kan krijgen. Een gevolmachtigde mag in principe maximaal drie volmachten krijgen. Bovendien mogen de volmachten in totaal maximum de helft van het totaal van de stemmen vertegenwoordigen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Een gevolmachtigde kan meer dan drie volmachten krijgen als ze samen maximum 10 procent van de stemmen vertegenwoordigen.Laat aan je volmachtdrager weten hoe die precies moet stemmen op de vergadering. Die instructies kan je op papier zetten zodat er geen discussie over kan bestaan. De agenda van de vergadering vind je terug op de oproeping die je ontvangt. (JR)