In vier stappen kan je voor de vrederechter huurachterstallen gaan opeisen.

Stap 1: stel een verzoekschrift op

Om de zaak aanhangig te maken, kan je werken met een verzoekschrift (zie modeldocument). Het snelste is dat in evenveel exemplaren als er partijen zijn plus twee extra exemplaren neer te leggen op het vredegerecht dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde pand ligt.

Je betaalt dan meteen een rolrecht. Je kan het ook opsturen, waarna je wordt uitgenodigd het rolrecht te betalen.

In het verzoekschrift geef je aan wat je precies vraagt van de huurder. Je kan hierin onder andere de betaling van de achterstallige huurgelden vragen, de ontbinding van de huur, een schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst, een bezettingsvergoeding voor de periode dat de huurder nog blijft zitten en de vrijgave van de huurwaarborg in je voordeel.

Maak tevens voorbehoud om een schadevergoeding te vragen voor huurschade. Bij het verzoekschrift moet je een attest van woonst voegen van de huurder. Dat mag maximum 15 dagen oud zijn.

Stap 2: maak een stukkenbundel

Verzamel de bewijsstukken van je vordering en maak daar een inventaris van. Nummer de stukken. Hierin steek je het huurcontract, het bewijs van de registratie daarvan, een overzicht van de betalingen die je ontving van de huurder en de bewijzen van de aanmaningen die je stuurde.

Voeg ook andere relevante stukken toe. Neem dat bundel mee naar de zitting. Bezorg een kopie van het bundel voor de zitting aan je huurder of aan zijn advocaat.

Stap 3. Ga naar de zitting

Zorg dat je op de dag van de zitting zelf aanwezig bent op het vredegerecht Je kan je bij de vrederechter ook laten vertegenwoordigen door een bloed- of aanverwant die een schriftelijke volmacht heeft. Doe bij de vrederechter je relaas en vraag dat die een vonnis geeft.

Is je huurder aanwezig en doet die moeilijk of heeft die een advocaat genomen die allerlei opmerkingen geeft, vraag dan dat de zaak kort wordt uitgesteld om zelf een advocaat te nemen.

Stap 4. Ga naar een deurwaarder

Heb je een vonnis, vraag dan aan een gerechtsdeurwaarder om dat uit te voeren. Hiervoor heeft deze een uitgifte van het vonnis nodig. De deurwaarder kan dat voor jou bestellen. Vraag de gerechtsdeurwaarder wel enkel kosten te maken als hij meent dat dit de moeite is gelet op de financiële toestand van de huurder. (JR)

In vier stappen kan je voor de vrederechter huurachterstallen gaan opeisen.Om de zaak aanhangig te maken, kan je werken met een verzoekschrift (zie modeldocument). Het snelste is dat in evenveel exemplaren als er partijen zijn plus twee extra exemplaren neer te leggen op het vredegerecht dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde pand ligt. Je betaalt dan meteen een rolrecht. Je kan het ook opsturen, waarna je wordt uitgenodigd het rolrecht te betalen. In het verzoekschrift geef je aan wat je precies vraagt van de huurder. Je kan hierin onder andere de betaling van de achterstallige huurgelden vragen, de ontbinding van de huur, een schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst, een bezettingsvergoeding voor de periode dat de huurder nog blijft zitten en de vrijgave van de huurwaarborg in je voordeel. Verzamel de bewijsstukken van je vordering en maak daar een inventaris van. Nummer de stukken. Hierin steek je het huurcontract, het bewijs van de registratie daarvan, een overzicht van de betalingen die je ontving van de huurder en de bewijzen van de aanmaningen die je stuurde. Voeg ook andere relevante stukken toe. Neem dat bundel mee naar de zitting. Bezorg een kopie van het bundel voor de zitting aan je huurder of aan zijn advocaat.Zorg dat je op de dag van de zitting zelf aanwezig bent op het vredegerecht Je kan je bij de vrederechter ook laten vertegenwoordigen door een bloed- of aanverwant die een schriftelijke volmacht heeft. Doe bij de vrederechter je relaas en vraag dat die een vonnis geeft.Heb je een vonnis, vraag dan aan een gerechtsdeurwaarder om dat uit te voeren. Hiervoor heeft deze een uitgifte van het vonnis nodig. De deurwaarder kan dat voor jou bestellen. Vraag de gerechtsdeurwaarder wel enkel kosten te maken als hij meent dat dit de moeite is gelet op de financiële toestand van de huurder. (JR)