Als verhuurder bent u wettelijk verplicht om gedurende de volledige duur van het huurcontract alle nodige herstellingen uit te (laten) voeren om de goede staat van de huurwoning te behouden. Meer bepaald: grote herstellingen, grote onderhoudswerken, en herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage.

Wat betekent dit concreet?

Wat hiermee precies bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk. De wetgever heeft tot op vandaag immers nog geen lijst opgesteld waarin verduidelijkt wordt om welke herstellingen het gaat. Mogelijk komt er meer klaarheid wanneer de gewesten deze materie afzonderlijk gaan aanpakken.

Kan je hieraan ontsnappen?

Deze verplichting geldt sowieso voor alle huurovereenkomsten die na 18 mei 2007 afgesloten werden. Je zou als verhuurder kunnen overwegen om een clausule in het huurcontract te voorzien die stipuleert dat de huurder zélf opdraait voor al deze herstellingen. Maar die heeft geen enkele waarde.

Heeft de huurder ook plichten?

De huurder van zijn kant staat in voor het onderhoud van de woning. Dit betekent: het gras maaien, de cv-ketel schoonmaken, de schoorsteen vegen, enzovoort. Daarnaast moet hij zorgen voor zogenaamde huurherstellingen. Voorbeelden zijn: lekkende kranen dichten, leidingen ontstoppen, kalkaanslag verwijderen, schakelaars en zekeringen vervangen, radiatoren ontluchten en de batterijen van de thermostaat en rookmelders vervangen.

Giet ze in een lijstje

Om discussies met je huurder te vermijden, doe je er goed aan om een lijstje met huurherstellingen toe te voegen aan het huurcontract. Vermeld dan wel dat het een niet-exhaustieve lijst met slechts enkele voorbeelden is. (RVE)

Als verhuurder bent u wettelijk verplicht om gedurende de volledige duur van het huurcontract alle nodige herstellingen uit te (laten) voeren om de goede staat van de huurwoning te behouden. Meer bepaald: grote herstellingen, grote onderhoudswerken, en herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage.Wat hiermee precies bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk. De wetgever heeft tot op vandaag immers nog geen lijst opgesteld waarin verduidelijkt wordt om welke herstellingen het gaat. Mogelijk komt er meer klaarheid wanneer de gewesten deze materie afzonderlijk gaan aanpakken. Deze verplichting geldt sowieso voor alle huurovereenkomsten die na 18 mei 2007 afgesloten werden. Je zou als verhuurder kunnen overwegen om een clausule in het huurcontract te voorzien die stipuleert dat de huurder zélf opdraait voor al deze herstellingen. Maar die heeft geen enkele waarde.De huurder van zijn kant staat in voor het onderhoud van de woning. Dit betekent: het gras maaien, de cv-ketel schoonmaken, de schoorsteen vegen, enzovoort. Daarnaast moet hij zorgen voor zogenaamde huurherstellingen. Voorbeelden zijn: lekkende kranen dichten, leidingen ontstoppen, kalkaanslag verwijderen, schakelaars en zekeringen vervangen, radiatoren ontluchten en de batterijen van de thermostaat en rookmelders vervangen.Om discussies met je huurder te vermijden, doe je er goed aan om een lijstje met huurherstellingen toe te voegen aan het huurcontract. Vermeld dan wel dat het een niet-exhaustieve lijst met slechts enkele voorbeelden is. (RVE)