Hebt u in het verleden een woonkrediet met een variabele rentevoet afgesloten? Bij zo'n formule weet u op voorhand dat de interest systematisch - meestal elk jaar - herbekeken wordt, en dat die eventueel aangepast wordt aan de algemene rentetarieven. In dat geval past de bank ofwel het maandelijks te betalen bedrag ofwel de looptijd van uw krediet aan.
...

Hebt u in het verleden een woonkrediet met een variabele rentevoet afgesloten? Bij zo'n formule weet u op voorhand dat de interest systematisch - meestal elk jaar - herbekeken wordt, en dat die eventueel aangepast wordt aan de algemene rentetarieven. In dat geval past de bank ofwel het maandelijks te betalen bedrag ofwel de looptijd van uw krediet aan.Koos u destijds voor een hypothecaire lening met een vaste rentevoet? In dat geval worden in principe geen rentewijzigingen doorgevoerd gedurende de volledige looptijd. Maar als de renteniveaus sindsdien sterk gedaald zijn, kan het interessant zijn om zelf een herziening aan te vragen bij uw bank. Daarvoor worden echter kosten aangerekend, en het is dan uiteraard de bedoeling dat de nieuwe, lagere rentevoet deze kosten compenseert."Een herziening is interessant als de rentevoeten van uw oude en nieuwe lening met minstens 1 procent verschillen, én wanneer uw huidige lening nog minstens tien jaar loopt", zegt Quentin Denis van het financiële vergelijkingsplatform TopCompare. "Is de resterende looptijd nog langer, dan kan zelfs een kleiner renteverschil al interessant zijn. Heeft u nog minder dan tien jaar af te betalen, dan wegen de kosten van een herfinanciering wellicht niet op tegen de voordelen."Maar over welke kostenposten gaat het precies? Bij een herfinanciering van een hypothecaire lening bij dezelfde bank moet u rekening houden met:· De wederbeleggingsvergoeding: dit is een eenmalige schadevergoeding die u aan uw bank betaalt omdat die door de herfinanciering toekomstige intresten misloopt. Ze is wettelijk beperkt tot hoogstens drie maanden intrest op het resterende bedrag. Stel dat u nog 75.000 euro moest terugbetalen tegen een jaarlijkse rente van 2,8 procent, dan bedraagt de wederbeleggingsvergoeding (75.000 euro x 2,8% x 3/12 =) 525 euro.· De dossierkosten: uw bank rekent dossierkosten aan voor de opmaak van het nieuwe krediet. Aangezien het om een interne herfinanciering gaat, zijn die een stuk goedkoper dan bij een herfinanciering bij een andere kredietgever. Reken gemiddeld op zo'n 250 euro, al kunnen de bedragen verschillen van bank tot bank."Uw eigen bank zal u mogelijk niet altijd de meest voordelige rentevoet bieden wanneer u daar uw hypothecaire lening herfinanciert", weet Quentin Denis. "Maar door binnen hetzelfde huis te blijven, bespaart u wel op de kosten. U moet dan enkel de wederbeleggingsvergoeding op het oude krediet en de dossierkosten voor het nieuwe krediet betalen."Overweegt u een herfinanciering van uw hypothecaire lening bij een andere financiële instelling? In de praktijk krijgt u daar volgens Denis meestal een betere rentevoet voorgesteld dan bij uw huidige bank. De kosten lopen dan echter hoger op. Het verschil tussen de nieuwe en de oude interestvoet moet die kosten compenseren. Concreet gaat het om:· De wederbeleggingsvergoeding: die bedraagt eveneens maximaal drie maanden intrest op het resterende bedrag.· De dossierkosten: de nieuwe bank zal u dossierkosten aanrekenen voor de opmaak het nieuwe krediet. Reken op maximaal 500 euro.· De doorhalingskosten: dat zijn de kosten voor de schrapping van de bestaande hypotheek bij de huidige bank. "De doorhaling bij het hypotheekkantoor gebeurt via een notariële akte, en dat brengt kosten mee", legt notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be, uit. "Naast het ereloon betaalt u ook registratiebelasting, hypotheekkosten, administratieve kosten en btw. Via de rekenmodule op onze website kunt u die makkelijk berekenen." · De kosten voor het nieuwe krediet: ook het afsluiten van een nieuwe hypotheek verloopt via de notaris, waardoor u daarvoor eveneens een aantal kosten betaalt. "Ook die kunt u zelf uitrekenen met een rekenmodule op Notaris.be", zegt Joni Soutaer. "Vergeet niet dat u de kosten gevoelig kunt drukken door een gedeelte van het te lenen kapitaal onder te brengen in een hypothecair mandaat."· De schattingskosten: bij een herfinanciering door een andere bank moet uw woning eventueel ook nog eens opnieuw geschat worden. "De kosten daarvoor hangen af van bank tot bank, en zijn zeer uiteenlopend", weet Quentin Denis. "Ze variëren van gratis tot soms wel 900 euro."Een woonkrediet gaat doorgaans gepaard met het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat de lening netjes wordt terugbetaald aan de bank in geval van een overlijden van een van de kredietnemers. Zo wordt vermeden dat de overblijvende partner plots zou moeten opdraaien voor de volledige aflossing van het openstaande bedrag."Wanneer u uw woonkrediet herfinanciert, neemt u het beste contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om te bekijken of en op welke manier uw schuldsaldoverzekering aangepast moet worden", adviseert Sammy Bogaert van Assuralia. "Mogelijk kan dat leiden tot een lagere jaarlijkse premiebetaling. Hebt u er destijds voor gekozen een eenmalige premie te betalen, dan kan mogelijk een deel daarvan teruggestort worden. Houd er wel rekening mee dat de verzekeraar kosten kan aanrekenen. U wordt ook fiscaal belast als u een belastingvoordeel hebt genoten op de premie."Hebt u een lopende schuldsaldoverzekering bij uw huidige bank en herfinanciert u nu uw lening bij een andere financiële instelling? In dat geval kan die nieuwe bank voorstellen dat u daar een nieuwe polis afsluit in ruil voor een voordeligere interestvoet op de lening. In de meeste gevallen kunt u uw lopende schuldsaldoverzekering makkelijk opzeggen. Maar ook daar kunnen kosten mee gepaard gaan.Mogelijk gaat aan de nieuwe schuldsaldoverzekering een vragenlijst of een medisch onderzoek vooraf. Vergeet echter niet dat u sinds het afsluiten van uw initiële verzekering een aantal jaar ouder bent geworden. "Bij het bepalen van de premie houdt een verzekeraar rekening met onder andere uw leeftijd en gezondheidstoestand", legt Sammy Bogaert uit. "De kans bestaat dus dat u een hogere premie voor uw nieuwe polis moet betalen."Het is dus belangrijk om vooraf uitgebreid advies in te winnen bij uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. Het kan uiteindelijk voordeliger zijn om uw schuldsaldoverzekering gewoonweg ongewijzigd te laten verder lopen voor het aanvankelijk verzekerd bedrag.Of een herfinanciering van uw bestaande lening interessant is, hangt dus af van heel wat factoren. Informeer bij uw bank of het sop de kool waard is. Via een vergelijkingsplatform zoals TopCompare, Spaargids, Bankshopper of Renteopdevoet kunt u ook makkelijk de laagste rentetarieven in de markt vinden. Twijfel er niet aan om aan te kloppen bij andere financiële instellingen. Via een simulatie kunnen zij nagaan of en hoeveel u kunt besparen met een herfinanciering, rekening houdende met het renteverschil en de kosten.