Groene stroom wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines. Grijze stroom wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie. Over kernenergie zijn de meningen verdeeld. Bij de productie van elektriciteit in kerncentrales komt weinig CO2 vrij. Maar tijdens alle stappen van de nucleaire keten - vanaf de ontginning en de verrijking van het uranium tot de opslag van het kernafval en de ontmanteling van de reactoren - wordt veel meer CO2 uitgestoten dan bij hernieuwbare energiebronnen.
...