Als u een woning koopt op naam van uw zaak, betaalt uw vennootschap minder belastingen. De vennootschap kan de afschrijvingen in mindering brengen van het belastbare bedrijfsresultaat. Bovendien kunt u allerhande kosten fiscaal inbrengen: de notariskosten en de registratierechten bij de aankoop, de intresten van de lening, de onderhoudskosten en de jaarlijkse onroerende voorheffing.
...