Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen. Daardoor blijft het vruchtgebruik bij de ouders tot ze overlijden. De ouders kunnen dus heel hun leven in het onroerend goed wonen, het verhuren, enz.
...