Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten fiscaal bevoegd voor hypotheekleningen die zijn gesloten om de eigen woning te financieren. Alle gewesten hebben hun eigen beleid uitgestippeld. Het Vlaamse Gewest heeft nog één fiscaal voordeel, de woonbonus, met een maximumbedrag van 1520 euro. Daar komt de eerste tien jaar nog eens 760 euro bij, op voorwaarde dat de eigen woning de enige woning is. De belastingvermindering bedraagt voor iedereen 40 procent, ongeacht het inkomen. Dat geeft per persoon per jaar een maximaal fiscaal voordeel van 912 euro (40 % van 2280 euro). Zijn er minstens drie kinderen, dan ligt dat voordeel nog 32 euro hoger.
...