De koper van een huis of appartement krijgt de sleutels normaal bij het ondertekenen van de akte bij de notaris. Op dat moment wordt ook de prijs betaald - het eventuele voorschot niet te na gesproken - en gaan de eigendomsrechten over.

Soms wil een koper de sleutels al bij of vlak na het tekenen van de compromis krijgen. Hij wil misschien al in de woning verblijven omdat hij al uit zijn eigen huis of huurwoning moet. Het kan ook gebeuren dat de koper al bepaalde werken zoals schilderwerken- en/of verbouwingen wil uitvoeren aan de woonst.

Onderling overleg

Op zich is het perfect mogelijk onderling overeen te komen de sleutels al vroeger af te geven. In de meeste gevallen levert dat nadien ook geen problemen op, zelfs niet als de koper al verbouwingswerken doet.

Toch is dit niet altijd het geval. Het kan namelijk gebeuren dat de koop om één of andere reden uiteindelijk toch geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat de koper zich bedacht heeft of geen lening krijgt bij de bank. Ook zou het kunnen gebeuren dat er in tussentijd brand uitbreekt in de woonst of deze beschadigd raakt door bepaalde weersomstandigheden.

Sleutelovereenkomst

Wil je als verkoper de sleutels toch vroeger afgeven, maak dan een zogenaamde sleutelovereenkomst op. In die overeenkomst wordt vermeld dat de sleutels al aan de koper worden afgegeven en welke zijn rechten en plichten zijn in afwachting van het verlijden van de notariële akte.

Om discussies over de aanvankelijke staat van de woning te vermijden, stel je op het moment van de afgifte van de sleutels best ook een plaatsbeschrijving op (waaraan je foto's kan toevoegen) die door beide partijen ondertekend wordt. Op dat moment kan je samen ook de meterstanden van de nutsvoorzieningen noteren.

Inhoud

In de sleutelovereenkomst wordt vermeld dat de koper verklaart de sleutels van het verkochte pand te hebben ontvangen. Vermeld tevens dat er geen sprake is van een huurovereenkomst maar een loutere 'bezetting' in afwachting van het verlijden van de notariële akte. Doe je dit niet, dan riskeer je de koper niet zomaar uit het onroerend goed te kunnen zetten als de koop uiteindelijk toch niet doorgaat.

Je kan ook een vergoeding overeenkomen die de koper moet betalen voor het al betrekken van het pand. Dit noem je dan geen huur maar een bewoningsvergoeding.

Verder bepaal je best dat de koper een brandverzekering moet afsluiten en de nutsvoorzieningen moet betalen.

Belangrijk is tevens te vermelden wat de koper precies mag doen. Mag hij enkel in de woning verblijven, mag hij ook verfraaiingswerken uitvoeren (bijvoorbeeld schilderen en/of behangen) of mag hij zelfs al overgaan tot het uitvoeren van echte verbouwingen (bijvoorbeeld muren slopen, vloeren uitbreken,...). Verbied hem tevens de woning op zijn beurt te verhuren. (JS)

De koper van een huis of appartement krijgt de sleutels normaal bij het ondertekenen van de akte bij de notaris. Op dat moment wordt ook de prijs betaald - het eventuele voorschot niet te na gesproken - en gaan de eigendomsrechten over. Soms wil een koper de sleutels al bij of vlak na het tekenen van de compromis krijgen. Hij wil misschien al in de woning verblijven omdat hij al uit zijn eigen huis of huurwoning moet. Het kan ook gebeuren dat de koper al bepaalde werken zoals schilderwerken- en/of verbouwingen wil uitvoeren aan de woonst.Toch is dit niet altijd het geval. Het kan namelijk gebeuren dat de koop om één of andere reden uiteindelijk toch geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat de koper zich bedacht heeft of geen lening krijgt bij de bank. Ook zou het kunnen gebeuren dat er in tussentijd brand uitbreekt in de woonst of deze beschadigd raakt door bepaalde weersomstandigheden.Wil je als verkoper de sleutels toch vroeger afgeven, maak dan een zogenaamde sleutelovereenkomst op. In die overeenkomst wordt vermeld dat de sleutels al aan de koper worden afgegeven en welke zijn rechten en plichten zijn in afwachting van het verlijden van de notariële akte.Om discussies over de aanvankelijke staat van de woning te vermijden, stel je op het moment van de afgifte van de sleutels best ook een plaatsbeschrijving op (waaraan je foto's kan toevoegen) die door beide partijen ondertekend wordt. Op dat moment kan je samen ook de meterstanden van de nutsvoorzieningen noteren. In de sleutelovereenkomst wordt vermeld dat de koper verklaart de sleutels van het verkochte pand te hebben ontvangen. Vermeld tevens dat er geen sprake is van een huurovereenkomst maar een loutere 'bezetting' in afwachting van het verlijden van de notariële akte. Doe je dit niet, dan riskeer je de koper niet zomaar uit het onroerend goed te kunnen zetten als de koop uiteindelijk toch niet doorgaat. Verder bepaal je best dat de koper een brandverzekering moet afsluiten en de nutsvoorzieningen moet betalen.Belangrijk is tevens te vermelden wat de koper precies mag doen. Mag hij enkel in de woning verblijven, mag hij ook verfraaiingswerken uitvoeren (bijvoorbeeld schilderen en/of behangen) of mag hij zelfs al overgaan tot het uitvoeren van echte verbouwingen (bijvoorbeeld muren slopen, vloeren uitbreken,...). Verbied hem tevens de woning op zijn beurt te verhuren. (JS)