Het decreet werd in maart door het Waals parlement goedgekeurd. Woningeigenaars in Wallonië zullen hun huurprijzen een jaar lang niet mogen indexeren.

Het Eigenaarssyndicaat vecht sindsdien het decreet aan. 'Discriminerend en ideologisch' oordeelt het SNPC. Uiteindelijk werd beslist het decreet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof.

Het Eigenaarssyndicaat verwijst naar het negatief advies van de Raad van State over het voorontwerp van decreet. Die struikelde over het feit dat de indexsprong voor huur in de oorspronkelijke teksten werd voorgesteld als compensatie voor de door de federale regering besliste indexsprong. Wat, aldus de Raad van State, een overtreding is van het gelijkheidsbeginsel en mogelijk discriminerend is.

Niet iedereen is immers onderworpen aan de federale loonindexsprong. In de definitieve tekst wordt niet meer verwezen naar de federale indexsprong. Maar voor het syndicaat gaat dit enkel om window dressing. (Belga/BO)

Het decreet werd in maart door het Waals parlement goedgekeurd. Woningeigenaars in Wallonië zullen hun huurprijzen een jaar lang niet mogen indexeren. Het Eigenaarssyndicaat vecht sindsdien het decreet aan. 'Discriminerend en ideologisch' oordeelt het SNPC. Uiteindelijk werd beslist het decreet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Het Eigenaarssyndicaat verwijst naar het negatief advies van de Raad van State over het voorontwerp van decreet. Die struikelde over het feit dat de indexsprong voor huur in de oorspronkelijke teksten werd voorgesteld als compensatie voor de door de federale regering besliste indexsprong. Wat, aldus de Raad van State, een overtreding is van het gelijkheidsbeginsel en mogelijk discriminerend is. Niet iedereen is immers onderworpen aan de federale loonindexsprong. In de definitieve tekst wordt niet meer verwezen naar de federale indexsprong. Maar voor het syndicaat gaat dit enkel om window dressing. (Belga/BO)