Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer. De notarissen zitten aan het begin van de verkoopsprocedure, met de ondertekening van het compromis, en hebben dus als een van de eersten zicht op de evoluties in de woningmarkt.

Meer transacties

In Vlaanderen steeg het aantal transacties in het eerste trimester met 3,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Wallonië is er zelfs een groei met 15,9 procent. Brussel vormt een uitzondering: daar daalde het aantal vastgoedtransacties met 3,2 procent.

Voor heel België lag het aantal vastgoedtransacties 6,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2014. Maar tegenover eind 2014 -een uitzonderlijke periode toen veel Vlamingen nog van de oude woonbonus wilden profiteren, was er wel een daling met 2,9 procent.

Beperkte prijsstijging vastgoed

Terwijl de groei in januari en februari nog bescheiden bleef, explodeerde die in maart: +15,9 procent meer transacties dan in maart 2014.

Ook de gemiddelde prijs van vastgoed bleef in Vlaanderen overeind, ondanks het wegvallen van de woonbonus. Een huis kost nu gemiddeld 254.212 euro (+0,5 pct) en een appartement 207.979 euro (+0,9 pct).

'Velen hadden sombere scenario's verwacht'

Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Financiën, is tevreden dat de vastgoedmarkt standhoudt. "Velen hadden sombere scenario's naar voor geschoven, maar de cijfers tonen iets anders aan. We moeten uiteraard altijd voorzichtig zijn met kwartaalcijfers, maar van een plotse terugval is toch duidelijk geen sprake", zegt de minister in een reactie op de Notarisbarometer.

Volgens Turtelboom blijft de Vlaming terecht veel waarde hechten aan het verwerven van een eigen woning. "Net daarom ook dat we de woonbonus hebben aangepast om dit in de toekomst betaalbaar te houden, en het verwerven van een eigen woning te kunnen blijven ondersteunen."

Uit de Notarisbarometer valt trouwens nog een andere maatregel van de regering af te leiden. Zo steeg het aantal echtscheidingen in het eerste kwartaal met liefst 42,9 procent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Heel wat Vlamingen stelden hun echtscheiding uit, omdat sinds 1 januari de zogenaamde "miserietaks" (verdeeltaks op onroerend goed, nvdr) is verlaagd.(Belga/NS)

Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer. De notarissen zitten aan het begin van de verkoopsprocedure, met de ondertekening van het compromis, en hebben dus als een van de eersten zicht op de evoluties in de woningmarkt. In Vlaanderen steeg het aantal transacties in het eerste trimester met 3,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Wallonië is er zelfs een groei met 15,9 procent. Brussel vormt een uitzondering: daar daalde het aantal vastgoedtransacties met 3,2 procent. Voor heel België lag het aantal vastgoedtransacties 6,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2014. Maar tegenover eind 2014 -een uitzonderlijke periode toen veel Vlamingen nog van de oude woonbonus wilden profiteren, was er wel een daling met 2,9 procent. Terwijl de groei in januari en februari nog bescheiden bleef, explodeerde die in maart: +15,9 procent meer transacties dan in maart 2014. Ook de gemiddelde prijs van vastgoed bleef in Vlaanderen overeind, ondanks het wegvallen van de woonbonus. Een huis kost nu gemiddeld 254.212 euro (+0,5 pct) en een appartement 207.979 euro (+0,9 pct). Volgens Turtelboom blijft de Vlaming terecht veel waarde hechten aan het verwerven van een eigen woning. "Net daarom ook dat we de woonbonus hebben aangepast om dit in de toekomst betaalbaar te houden, en het verwerven van een eigen woning te kunnen blijven ondersteunen."Uit de Notarisbarometer valt trouwens nog een andere maatregel van de regering af te leiden. Zo steeg het aantal echtscheidingen in het eerste kwartaal met liefst 42,9 procent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Heel wat Vlamingen stelden hun echtscheiding uit, omdat sinds 1 januari de zogenaamde "miserietaks" (verdeeltaks op onroerend goed, nvdr) is verlaagd.(Belga/NS)