Elk jaar stappen ongeveer 45.000 Belgen in het huwelijksbootje. Partners die niet trouwen, blijven juridisch vreemden van elkaar. Maar dat belet hen niet samen een huis of een appartement te kopen. In de praktijk gebeurt dat zelfs almaar vaker. Het koppel verwerft de woning dan 'in onverdeeldheid', waardoor beide partners in de aankoopakte als mede-eigenaars worden opgenomen. Tenzij anders werd afgesproken, maakt het pand vanaf dan voor de helft deel uit van hun vermogen.
...

Elk jaar stappen ongeveer 45.000 Belgen in het huwelijksbootje. Partners die niet trouwen, blijven juridisch vreemden van elkaar. Maar dat belet hen niet samen een huis of een appartement te kopen. In de praktijk gebeurt dat zelfs almaar vaker. Het koppel verwerft de woning dan 'in onverdeeldheid', waardoor beide partners in de aankoopakte als mede-eigenaars worden opgenomen. Tenzij anders werd afgesproken, maakt het pand vanaf dan voor de helft deel uit van hun vermogen.Niet zelden beslissen koppels na de aankoop van een woning elkaar alsnog het jawoord te geven. In dat geval ontstaat er een nieuwe situatie. Naast de eigen vermogens van beide partners komt er dan een gemeenschappelijk vermogen bij, tenzij er getrouwd wordt met scheiding van goederen. Door de woning in dat gemeenschappelijke vermogen te laten opnemen, heeft de langstlevende echtgenoot er meer rechten op wanneer de andere partner komt te overlijden.In het verleden moesten koppels daarvoor tweemaal bij de notaris aankloppen. Een eerste keer bij de aankoop van het pand, en een tweede keer om een huwelijkscontract te laten opmaken om de woning in de gemeenschap te brengen. Maar wanneer een in gemeenschap getrouwd koppel een onroerend goed aankoopt, valt dat in principe automatisch in het gemeenschappelijk vermogen. Daarom voorziet de wetgever sinds 1 september 2018 in de mogelijkheid de inbreng ervan ook voor niet-gehuwden te vereenvoudigen.Die optie heet de 'anticipatieve inbreng'. Ze is voorzien voor alle personen die niet gehuwd zijn en samen - ieder voor de helft - een woning aankopen. Wanneer zij meteen bij de aankoop een verklaring van anticipatieve inbreng laten opnemen in de aankoopakte, wordt het pand bij een later huwelijk automatisch in de huwelijksgemeenschap ingebracht. Een afzonderlijk huwelijkscontract opstellen, louter voor die inbreng, is dan niet meer nodig. Daardoor bespaart u gemiddeld zo'n 850 tot 1000 euro aan akte- en registratiekosten uit.Let wel, de anticipatieve inbreng is enkel mogelijk voor ongehuwde partners die samen en exclusief de volle eigendom van de woning in onverdeeldheid verkrijgen, elk ten belope van de helft. De manier waarop ze het goed in handen kregen, speelt echter geen rol. Het huis of het appartement mag dus verkregen worden door een aankoop, maar evengoed door een schenking of een inkoop van de ene partner in de helft van het onroerend goed van de andere. De enige expliciete vereiste is een gelijke 50/50-verdeling in volle eigendom.