In ons land zijn de huurprijzen van woningen niet gereglementeerd. De huurder en de verhuurder kunnen dus vrij en in onderling overleg bepalen hoeveel de precieze huurprijs zal bedragen. Dat neemt niet weg dat alle partijen zich aan de wettelijke regels dienen te houden. Voor huurcontracten die afgesloten werden vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet. Voor oudere huurovereenkomsten blijft de federale huurwet van kracht.
...