Het sociaal tarief wordt sinds 2010 automatisch toegekend. In 2013 werd het voor 392.000 contracten automatisch toegekend, in 2017 was dat opgelopen tot 492.000. Ook het aantal automatisch toegekende contracten voor aardgas gaat in stijgende lijn, tot 296.000 contracten vorig jaar.

De toename heeft volgens de FOD Economie vooral te maken met een betere werking van de automatische toekenning. De overheidsdienst schat dat vorig jaar 87 procent van de rechthebbenden automatisch het sociaal tarief toegekend kreeg, tegen 75 procent vijf jaar geleden.

Mensen die denken misschien in aanmerking te komen voor het sociaal tarief maar het niet automatisch krijgen, kunnen best een en ander checken. Een op de acht rechthebbenden valt immers nog altijd uit de boot van de automatische toekenning. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de persoonsgegevens op het energiecontract niet dezelfde zijn als in het rijksregister (denk aan een spellingsfout: Dorpsstraat in plaats van Dorpstraat).

Het sociaal tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden, zoals mensen die een leefloon ontvangen, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers, ze zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

Het sociaal tarief wordt sinds 2010 automatisch toegekend. In 2013 werd het voor 392.000 contracten automatisch toegekend, in 2017 was dat opgelopen tot 492.000. Ook het aantal automatisch toegekende contracten voor aardgas gaat in stijgende lijn, tot 296.000 contracten vorig jaar.De toename heeft volgens de FOD Economie vooral te maken met een betere werking van de automatische toekenning. De overheidsdienst schat dat vorig jaar 87 procent van de rechthebbenden automatisch het sociaal tarief toegekend kreeg, tegen 75 procent vijf jaar geleden.Mensen die denken misschien in aanmerking te komen voor het sociaal tarief maar het niet automatisch krijgen, kunnen best een en ander checken. Een op de acht rechthebbenden valt immers nog altijd uit de boot van de automatische toekenning. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de persoonsgegevens op het energiecontract niet dezelfde zijn als in het rijksregister (denk aan een spellingsfout: Dorpsstraat in plaats van Dorpstraat).Het sociaal tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden, zoals mensen die een leefloon ontvangen, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers, ze zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.