Een waarborg storten op een geblokkeerde rekening

Dat is de meest voorkomende waarborg. De huurwaarborg mag hier nooit meer zijn dan twee maanden huur. Daarenboven moet het bedrag gestort worden op een geblokkeerde rekening.

Houdt de verhuurder zich niet aan die afspraak dan heeft de huurder recht op de gemiddelde marktrente op de gestorte som. Weigert de huurder de afspraak na te leven dan is hij vanaf het moment van de aanmaning de intrest verschuldigd aan de huurder.

De waarborg in schijven betalen

Kan de huurder de waarborg niet meteen op tafel leggen dan is het mogelijk om de huurwaarborg in schijven af te betalen. In dat geval mag de waarborg niet hoger zijn dan drie maanden huur.

Bij een dergelijke overeenkomst staat de financiële instelling garant voor het totale bedrag van de waarborg. De huurder is daarenboven de instelling geen rente verschuldigd op de waarborg. De bank zal de huurder op haar beurt wel rente toekennen als hij de waarborg volledig heeft afbetaald. De huurder kan de waarborg door middel van maandelijkse betalingen in maximaal drie jaar afbetalen.

Om een huurwaarborg in schijven te kunnen betalen is de huurder veplicht een aanvraag voor zo'n waarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. De instelling kan de aanvraag niet weigeren, ook al is de huurder niet kredietwaardig.

Een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling

Om een waarborg op deze manier samen te stellen, zal het OCMW een verzoek indienen bij een financiële instelling. Het OCMW stelt zich met andere woorden garant voor de waarborg. Net zoals bij een afbetaling in schijven mag de huurwaarborg niet meer dan drie maand bedragen. (NS)

Dat is de meest voorkomende waarborg. De huurwaarborg mag hier nooit meer zijn dan twee maanden huur. Daarenboven moet het bedrag gestort worden op een geblokkeerde rekening. Kan de huurder de waarborg niet meteen op tafel leggen dan is het mogelijk om de huurwaarborg in schijven af te betalen. In dat geval mag de waarborg niet hoger zijn dan drie maanden huur. Bij een dergelijke overeenkomst staat de financiële instelling garant voor het totale bedrag van de waarborg. De huurder is daarenboven de instelling geen rente verschuldigd op de waarborg. De bank zal de huurder op haar beurt wel rente toekennen als hij de waarborg volledig heeft afbetaald. De huurder kan de waarborg door middel van maandelijkse betalingen in maximaal drie jaar afbetalen. Om een huurwaarborg in schijven te kunnen betalen is de huurder veplicht een aanvraag voor zo'n waarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. De instelling kan de aanvraag niet weigeren, ook al is de huurder niet kredietwaardig. Om een waarborg op deze manier samen te stellen, zal het OCMW een verzoek indienen bij een financiële instelling. Het OCMW stelt zich met andere woorden garant voor de waarborg. Net zoals bij een afbetaling in schijven mag de huurwaarborg niet meer dan drie maand bedragen. (NS)