De meeste mensen gaan ervan uit dat ze bij het ondertekenen van een compromis een voorschot moeten betalen van 10 procent van de koopprijs. Heel wat kopers stellen zich daar dan ook -ten onrechte- geen vragen bij.

Het is geen verplichting

In de wet staat nergens een bepaling die je als koper van een huis verplicht om op het moment van het tekenen van de compromis een voorschot te betalen. Je kan als koper hierover dan ook onderhandelen en vragen dat je helemaal geen voorschot moet betalen.

Je kan het bedrag overeenkomen

Betaal je toch een voorschot, dan kan je met de verkoper afspreken hoeveel dit bedraagt. In de praktijk neemt men vaak 10 procent van de koopprijs maar ook andere bedragen of percentages zijn denkbaar. Bij de verkoop van een woning of appartement onder de wet Breyne (de zogenaamde koop op plan) staat er een grens in de wet. Het voorschot mag dan niet hoger zijn dan 5 procent van de totale prijs.

Laat het bedrag blokkeren

Betaal het voorschot sowieso niet aan de verkoper rechtstreeks. Vraag aan de makelaar of notaris dat deze het bedrag blokkeert tot op het moment dat de authentieke akte wordt verleden. Doe je dat niet en gaat de koop uiteindelijk toch niet door, dan kan je immers in problemen komen. Je riskeert dan dat de verkoper het voorschot heeft 'opgedaan' en dat hij je niet kan terugbetalen.

De meeste mensen gaan ervan uit dat ze bij het ondertekenen van een compromis een voorschot moeten betalen van 10 procent van de koopprijs. Heel wat kopers stellen zich daar dan ook -ten onrechte- geen vragen bij.In de wet staat nergens een bepaling die je als koper van een huis verplicht om op het moment van het tekenen van de compromis een voorschot te betalen. Je kan als koper hierover dan ook onderhandelen en vragen dat je helemaal geen voorschot moet betalen.Betaal je toch een voorschot, dan kan je met de verkoper afspreken hoeveel dit bedraagt. In de praktijk neemt men vaak 10 procent van de koopprijs maar ook andere bedragen of percentages zijn denkbaar. Bij de verkoop van een woning of appartement onder de wet Breyne (de zogenaamde koop op plan) staat er een grens in de wet. Het voorschot mag dan niet hoger zijn dan 5 procent van de totale prijs.Betaal het voorschot sowieso niet aan de verkoper rechtstreeks. Vraag aan de makelaar of notaris dat deze het bedrag blokkeert tot op het moment dat de authentieke akte wordt verleden. Doe je dat niet en gaat de koop uiteindelijk toch niet door, dan kan je immers in problemen komen. Je riskeert dan dat de verkoper het voorschot heeft 'opgedaan' en dat hij je niet kan terugbetalen.