Om zijn vraag om een voorschot te motiveren zal je aannemer zeggen dat hij zeker wil zijn dat je je niet bedenkt. Bovendien wijst hij er allicht op dat hij je werf al inplant en ook materialen moet kopen.

Maak goede afspraken

De wet verbiedt noch verplicht je aannemer om een voorschot aan jou te vragen. Je kan in onderling akkoord beslissen dat wel of niet te betalen. Ook rond het bedrag van het voorschot bestaan er geen wettelijke regels tenzij de Wet Breyne (koop op plan) toepassing vindt.

Kom je een voorschot overeen, zet dan de afspraken duidelijk op papier. Spreek af over welk bedrag het gaat en op welke factuur je aannemer het later aanrekent. Maakte je geen afspraken over een voorschot bij het sluiten van het contract, dan kan je aannemer dat later niet van je vragen.

Een voorschot betalen is niet zonder gevaar

Het betalen van een voorschot aan je aannemer is niet zonder gevaar. Als je aannemer failliet gaat voor het uitvoeren van de werken, riskeer je je voorschot kwijt te zijn. Je moet dan een aangifte van schuldvordering in het faillissement indienen waarbij de kans groot is dat je niets ontvangt.

Bovendien riskeer je naar de rechtbank te moeten stappen om je voorschot terug te vragen als je aannemer de werken niet degelijk uitvoert.

Er bestaan alternatieven

Je kan aan je bank vragen of ze bereid is een bankgarantie af te leveren ten gunste van je aannemer zodat die afziet van het vragen van een voorschot. Je kan bijvoorbeeld ook afspreken dat je aannemer op geregelde basis met jou mag afrekenen voor de al verrichte werken en dat je zijn facturen steeds dadelijk betaalt.

Probeer minstens het voorschot zo beperkt mogelijk te houden.

Om zijn vraag om een voorschot te motiveren zal je aannemer zeggen dat hij zeker wil zijn dat je je niet bedenkt. Bovendien wijst hij er allicht op dat hij je werf al inplant en ook materialen moet kopen.De wet verbiedt noch verplicht je aannemer om een voorschot aan jou te vragen. Je kan in onderling akkoord beslissen dat wel of niet te betalen. Ook rond het bedrag van het voorschot bestaan er geen wettelijke regels tenzij de Wet Breyne (koop op plan) toepassing vindt. Kom je een voorschot overeen, zet dan de afspraken duidelijk op papier. Spreek af over welk bedrag het gaat en op welke factuur je aannemer het later aanrekent. Maakte je geen afspraken over een voorschot bij het sluiten van het contract, dan kan je aannemer dat later niet van je vragen.Het betalen van een voorschot aan je aannemer is niet zonder gevaar. Als je aannemer failliet gaat voor het uitvoeren van de werken, riskeer je je voorschot kwijt te zijn. Je moet dan een aangifte van schuldvordering in het faillissement indienen waarbij de kans groot is dat je niets ontvangt. Bovendien riskeer je naar de rechtbank te moeten stappen om je voorschot terug te vragen als je aannemer de werken niet degelijk uitvoert.Je kan aan je bank vragen of ze bereid is een bankgarantie af te leveren ten gunste van je aannemer zodat die afziet van het vragen van een voorschot. Je kan bijvoorbeeld ook afspreken dat je aannemer op geregelde basis met jou mag afrekenen voor de al verrichte werken en dat je zijn facturen steeds dadelijk betaalt. Probeer minstens het voorschot zo beperkt mogelijk te houden.