Als je een contract tekent met een vastgoedmakelaar zit je daar in principe aan vast, tenzij je in onderling akkoord een einde zou maken aan de overeenkomst. Toch bestaan er ook enkele andere mogelijkheden om het contract te laten eindigen.

Je kan je bedenken

Je beschikt nadat je de overeenkomst met je makelaar ondertekende vooreerst over een bedenktijd. Die bedraagt in principe 7dagen. Als het contract dat je met de makelaar afsluit wordt gesloten buiten zijn bedrijfslokalen (zo bijvoorbeeld bij jou thuis), dan beschik je over een langere bedenktijd van 14 dagen.

Zeg het contract op

Je kan het contract ook opzeggen. Wanneer je dat kan en welke opzegtermijn je daarbij moet naleven staat in de overeenkomst die je afsluit. Weet dat als er een exclusiviteitsbeding in de overeenkomst staat, de duur van de overeenkomst maximum zes maanden mag bedragen. Bij een contract voor bepaalde duur mag de opzegtermijn ook maximaal één maand bedragen.

Wat met een 'verlengd' contract?

Zeg je het exclusiviteitscontract niet tijdig op, dan wordt de overeenkomst met je makelaar stilzwijgend verlengd. In dat geval kan je ze ten allen tijde opzeggen met naleving van een opzegtermijn van één maand.

Als je een contract tekent met een vastgoedmakelaar zit je daar in principe aan vast, tenzij je in onderling akkoord een einde zou maken aan de overeenkomst. Toch bestaan er ook enkele andere mogelijkheden om het contract te laten eindigen.Je beschikt nadat je de overeenkomst met je makelaar ondertekende vooreerst over een bedenktijd. Die bedraagt in principe 7dagen. Als het contract dat je met de makelaar afsluit wordt gesloten buiten zijn bedrijfslokalen (zo bijvoorbeeld bij jou thuis), dan beschik je over een langere bedenktijd van 14 dagen. Je kan het contract ook opzeggen. Wanneer je dat kan en welke opzegtermijn je daarbij moet naleven staat in de overeenkomst die je afsluit. Weet dat als er een exclusiviteitsbeding in de overeenkomst staat, de duur van de overeenkomst maximum zes maanden mag bedragen. Bij een contract voor bepaalde duur mag de opzegtermijn ook maximaal één maand bedragen.Zeg je het exclusiviteitscontract niet tijdig op, dan wordt de overeenkomst met je makelaar stilzwijgend verlengd. In dat geval kan je ze ten allen tijde opzeggen met naleving van een opzegtermijn van één maand.