Je stelt vast dat je huurder op zijn beurt onderverhuurt. Moet je dat zomaar aanvaarden? Welke spelregels moet je huurder naleven?

Niet zonder je akkoord

Je huurder mag de huurwoning niet zomaar onderverhuren. Hij heeft daarvoor je toestemming nodig. Verhuurt je huurder toch zonder je akkoord dan kan je hem aanmanen om onmiddellijk een einde te maken aan de onderhuur. Doet hij dat niet, dan kan je naar de vrederechter stappen om daar de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.

Je kan in de huurovereenkomst een clausule zetten die de onderverhuur verbiedt. Op die manier is het duidelijk voor je huurder wat zijn rechten zijn. Zo'n clausule is niet absoluut nodig. Ook zonder mag je huurder niet onderverhuren.

Er zijn sowieso grenzen

Zelfs als je als verhuurder akkoord gaat met de onderhuur, moet je huurder nog een aantal spelregels naleven. Zo mag hij maar een deel van het onroerend goed in onderhuur geven en moet hij de rest van de woning zelf als hoofdverblijfplaats blijven gebruiken. De onderhuur mag bovendien de resterende duur van de hoofdhuur niet overschrijden. Verder moet je huurder naar de onderhuurder toe open kaart spelen dat hij geen eigenaar maar huurder is.

De huur eindigt

Beëindig jij de huurovereenkomst, dan moet je huurder zijn onderhuurder daarvan binnen de 15 dagen op de hoogte brengen. Hij moet hem meedelen dat de onderhuur op dezelfde datum als de hoofdhuur zal eindigen.

Beëindigt je huurder de huurovereenkomst met jou, dan moet hij de onderhuurder een opzegtermijn van tenminste drie maanden geven. Hij moet bovendien aan de onderhuurder een vergoeding van drie maand huur betalen.

Je stelt vast dat je huurder op zijn beurt onderverhuurt. Moet je dat zomaar aanvaarden? Welke spelregels moet je huurder naleven?Je huurder mag de huurwoning niet zomaar onderverhuren. Hij heeft daarvoor je toestemming nodig. Verhuurt je huurder toch zonder je akkoord dan kan je hem aanmanen om onmiddellijk een einde te maken aan de onderhuur. Doet hij dat niet, dan kan je naar de vrederechter stappen om daar de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.Je kan in de huurovereenkomst een clausule zetten die de onderverhuur verbiedt. Op die manier is het duidelijk voor je huurder wat zijn rechten zijn. Zo'n clausule is niet absoluut nodig. Ook zonder mag je huurder niet onderverhuren.Zelfs als je als verhuurder akkoord gaat met de onderhuur, moet je huurder nog een aantal spelregels naleven. Zo mag hij maar een deel van het onroerend goed in onderhuur geven en moet hij de rest van de woning zelf als hoofdverblijfplaats blijven gebruiken. De onderhuur mag bovendien de resterende duur van de hoofdhuur niet overschrijden. Verder moet je huurder naar de onderhuurder toe open kaart spelen dat hij geen eigenaar maar huurder is.Beëindig jij de huurovereenkomst, dan moet je huurder zijn onderhuurder daarvan binnen de 15 dagen op de hoogte brengen. Hij moet hem meedelen dat de onderhuur op dezelfde datum als de hoofdhuur zal eindigen.Beëindigt je huurder de huurovereenkomst met jou, dan moet hij de onderhuurder een opzegtermijn van tenminste drie maanden geven. Hij moet bovendien aan de onderhuurder een vergoeding van drie maand huur betalen.