Zodra u het appartement van uw dromen gevonden hebt, begint een ander avontuur: de financiering en de administratieve procedures rond krijgen.
...

Zodra u het appartement van uw dromen gevonden hebt, begint een ander avontuur: de financiering en de administratieve procedures rond krijgen. Voor nieuwbouw is de rekensom relatief eenvoudig. Bij de prijs van 200.000 euro voor een appartement of huis moet u nog 21 procent btw tellen. Er bestaan uitzonderingen (zie kader Betaal niet te veel btw). Voorts kost het u nog 2163 euro aan honoraria voor het notariskantoor (vastgesteld bij koninklijk besluit en identiek voor alle notarissen) en 800 tot 1100 euro administratieve kosten. Dat omvat de onderzoeken en administratieve formaliteiten die nodig zijn, zoals stedenbouwkundig onderzoek, bodemsaneringscertificaten, registratierechten voor hypotheken, enzovoort. Die kosten variëren naargelang de regio en de onderzoeken die nodig zijn. Uitein- delijk zal het appartement dus 244.963 euro kosten. Zodra u de woning van uw dromen hebt gevonden, begint de administratieve molen te draaien. De eerste stap is de ondertekening van een voorlopige verkoopovereenkomst, in Vlaanderen ook wel compromis genoemd. Zodra dat gebeurt is, bent u verplicht de woning te kopen, tenzij u opschortende clausules hebt laten toevoegen. Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk om de transactie af te ronden. U betaalt meteen ook 5 procent van de aankoopprijs. De voorlopige verkoopovereenkomst bepaalt de identiteit van de partijen, de aard en de beschrijving van het onroerend goed, de prijs en de datum van de eigendomsoverdracht. Als u het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk leent, hebt u vier maanden tijd, tot de ondertekening van de koopakte, om langs te gaan bij banken om uw hypothecaire lening af te ronden. De competitie laten spelen is een must. De notaris voert in de tussentijd de stedenbouwkundige en administratieve controles uit. Na de ondertekening van de akte betaalt u het saldo van de aankoop en krijgt u de sleutels. Als u een woning koopt en ze wil verhuren, kunt u dat doen als actieve of passieve verhuurder. De actieve verhuurder staat zelf in voor het vinden van een huurder, het innen van de huurprijs en het afhandelen van de opmerkingen of reparaties die de huurder vraagt. De passieve verhuurder stelt iemand aan om dat voor hem te doen. Die zorgt dan ook voor het opstellen van het huurcontract, het opvolgen van de huur, het vaststellen van eventuele schade en alles wat nodig is wanneer het huurcontract wordt stopgezet. De passieve verhuurder heeft het dus gemakkelijker, maar die rust heeft uiteraard een prijs: 6 tot 8 procent van de huurprijs. Een andere mogelijkheid is een appartement te kopen en het te verhuren via een sociale verhuurmaatschappij. Die neemt alle werk voor haar rekening en garandeert een vast rendement (ongeveer 3% netto) gedurende minstens vijftien jaar, zonder dat de eigenaar een vinger hoeft uit te steken. Alle eigenaars van een woning in een appartementsgebouw moeten de gemeenschappelijke ruimtes (inkomhal, lift, parking) van het gebouw beheren samen met de andere eigenaars. Ze zijn verenigd in een mede-eigendom. De mede-eigenaars komen op geregelde tijdstippen samen om te bespreken wat moet gebeuren voor het onderhoud van het pand. Er zijn ook gemeenschappelijke kosten verbonden aan mede-eigendom, bijvoorbeeld voor de schoonmaak van de inkomhal en de trappen. Ook dit kunt u uitbesteden.